Guvernul R. Moldova îşi propune creşterea ponderii industriei în PIB până la 22%, către anul 2015

Implementarea noii Politici industriale trebuie să asigure un ritm anual de creştere a producţiei industriale de 8-10% şi majorarea, către anul 2015, a ponderii industriei în PIB până la 20-22%. La fel, se preconizează reducerea cotei agriculturii în economie. O declaraţie în acest sens a fost făcută de către Alexandru Muravschi, unul din autorii Politicii industriale a Moldovei pentru anii 2006-2015, prezentată joi, 31 martie, la Chişinău. Potrivit sursei citate, obiectivul strategic al politicii industriale a statului este crearea unui sector industrial modern şi competitiv, racordat la standardele europene. Totodată, această strategie urmăreşte creşterea volumului exportului producţiei industriale, în primul rând, în ţările UE, satisfacerea la maximum a pieţei interne cu mărfuri autohtone şi creşterea ponderii angajaţilor în domeniul industriei. „Dezvoltarea ştiinţei şi inovaţiilor reprezintă nucleul politicii industriale a ţărilor Uniunii Europene. În conformitate cu hotărârea Consiliului Europei, investiţiile în acest domeniu, trebuie să constituie către anul 2010 nu mai puţin de 3% din PIB. Din aceste considerente, R. Moldova promovează drept una din priorităţile de bază a politicii sale industriale activizarea procesului de cercetare-dezvoltare şi asigurare a condiţiilor favorabile pentru sporirea contribuţiei ştiinţei şi inovaţiilor în producţia industrială”, a mai spus Alexandru Muravschi. Prezent la ceremonia de lansare a Strategiei, prim-ministrul Vasile Tarlev a accentuat că în cazul unei ţări preponderent agrare, precum este Moldova, nu se poate vorbi despre o dezvoltare durabilă. Potrivit lui, aceasta nu înseamnă că agricultura nu va fi subvenţionată în continuare de stat, dar trebuie găsită o soluţie de industrializare a ţării. În opinia premierului, acest documente are şi unele carenţe, dar are o direcţie corectă şi necesită a fi îmbunătăţit. Expertul suedez în domeniul tehnologiilor informaţionale, Hans Fald, care conlucrează cu specialiştii din R. Moldova de 5 ani, a spus că creşterea economică R. Moldova este foarte dependentă de remitenţele de peste hotare, de aceea trebuie de identificat factori care ar asigura o creştere durabilă. Expertul este de părere că pentru a obţine anumite succese în domeniul dezvoltării industriei este nevoie ca întreprinderile mici şi mijlocii din Moldova să se bazeze pe ştiinţă şi inovare, având la bază o infrastructură intelectuală bună. Totodată, Hans Fald a accentuat că ar trebui pus accentul şi pe calificarea antreprenorială. „La Universitatea Tehnică din Moldova îşi fac studiile 2 mii de studenţi bine pregătiţi, dar dacă aceştia nu-şi vor aplica cunoştinţele în practică, va fi doar o pierdere de timp şi bani”. Alţi experţi străini, inclusiv americani, la fel au avizat pozitiv acest document, menţionând că este o analiză profundă şi priorităţile de viitor sunt bine selectate, dar pe alocuri sunt prea optimiste. În opinia lor, este un început bun pentru desfăşurarea unor discuţii serioase. Până la 30 aprilie curent vor fi organizate dezbateri pe marginea Politicii de industrializare, la care vor participa oameni de afaceri, organizaţiile non-guvernamentale, experţi, inclusiv ai organizaţiilor financiare internaţionale etc. Pe parcursul discuţiilor vor fi acumulate opinii şi sugestii privind îmbunătăţirea strategiei. Politica industrială a R. Moldova pe perioada anilor 2006-2015 a fost elaborată de Academia de Ştiinţe a Moldovei în colaborare cu Ministerul Industriei şi Infrastructurii, în conformitate cu Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului” şi măsurile, orientate spre asigurarea creşterii economice calitative şi bunăstării populaţiei. Actualmente industria asigură 14,7% din PIB, iar agricultura 18,2%. Mărfurile industriale reprezintă 78,4% din volumul total al exportului. În sectorul industrial sunt înregistraţi 15 767 agenţi economici, ceea ce constituie 12,3% din numărul total pe ţară. Structura industriei Moldovei include 97 genuri de activitate. Cel mai mare volum al producţiei industriale îi revine regiunii Centru (63,2%). Întreprinderile de la Nord şi Sud produc respectiv 25,8% şi 11% din totalul producţiei industriale.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.