Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor din RM s-a redus cu 1,9 puncte procentuale

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor din RM, la situaţia din 30 iunie 2006, a constituit 48,7%, diminuându-se comparativ cu finele anului 2005 cu 1,9 puncte procentuale (p. p.). Per total, însă, Banca Naţională a Moldovei (BNM) raportează, pe semestrul I al anului curent, o evoluţie cu tendinţe pozitive în domeniul bancar. Potrivit Centrului de presă al BNM, reducerea cotei investiţiilor străine se datorează retragerii, la 29 iunie 2006, a autorizaţiei BC „Businessbank” SA la cererea băncii respective, care deţinea în capitalul social o cotă de capital străin de 96%. Potrivit aceleiaşi surse, capitalul de gradul I ce reflectă capacitatea băncilor de acoperire a eventualelor pierderi şi reducerea riscului lichidităţii s-a majorat cu 9,3%, până la 3,081 miliarde lei. Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem rămâne a fi situată la un nivel înalt – 25,6% faţă de nivelul necesar de 12%. Acest fapt reflectă potenţialul băncilor de desfăşurare a activităţilor investiţionale în condiţii de acoperire sigură. Tendinţa de micşorare a acestui indicator, atestată la începutul anului, s-a datorat creşterii volumului de credite acordate în perioada menţionată. La data de referinţă, activele totale pe sistem au însumat 19,95 mlrd. lei, sporind pe parcursul semestrului cu 11,2%. În perioada similară a anului trecut creşterea a constituit 9.5%. Creşterea cea mai mare i-a revenit portofoliului de credite net – 13,5%, marcând ritmuri mai accentuate faţă de prima jumătate a anului trecut, când creşterea a constituit 4,3%. Ponderea acestui portofoliu în totalul activelor a crescut cu 1,1 p. p. până la 54,3%. În acelaşi timp, ponderea creditelor nefavorabile în totalul creditelor a constituit 5,4%, majorându-se nesemnificativ cu 0,1 p. p. Venitul net pe sistemul bancar în semestrul I a constituit 282,8 mil. lei, cu 38,2% mai mult faţă de perioada similară 2005. Rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar au înregistrat 3 % şi 18,1%, în creştere cu 0,2 p. p. şi cu 2,7 p. p. faţă de finele anului trecut. Lichiditatea pe termen lung a marcat un coeficient de 0,6, iar lichiditatea curentă a consemnat 35,9%.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.

IPN LIVE