Unele rezultate ale implementării proiectului BSB 165

La conferinţa Internaţională „Integrarea europeană și management-ul bazinului Nistru” au fost prezentate  și unele rezultate ale implementării proiectului BSB 165 "Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalierâ inovatoare  a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei" – HydroEcoNex  din cadrul Programului Comun Transfrontalier a Bazinului Mării Negre.

Chişinău, 12.10.2020

La ședinșă Conferinței 8-9 octombrie 2020 au participat partenerii din Moldova și Ucraina - Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului Eco-TIRAS și Institutul de Zoologie – din Moldova și Centrul Științific de Cercetare a Mării Negre - din Ucraina.

Expertul proectului Olga Cazanţeva, dr. în georgafie, a prezentat un material destul de vast și important privind evaluarea economică a serviciilor ecosistemice din sectoate Nistrului Mijlociu şi Inferior sub impactul Complexului Hidroenergetic din Ucraina și HEC de la Dubăsari. A fost demonstrat, că hidroenergetica influenţează calitatea şi cantitatea serviciilor ecosistemice, inclusiv resursele terestre, acvatice, inclusiv  piscicole,  se reflectă negativ asupra parametrilor hidromorfologice în bazinul fluviului, și întregul  landșaft a bazinului hidrografic, deminuează potențialul economic, social, inclusiv și acelui de  ecoturism. Este elaborat și prezentat ghidul de evaluarea serviciilor ecosistemice, publicat recent în engleză în cadrul proiectului BSB 165 HydroEcoNex.

Managerul proiectului Elena Zubcov, membrul corespondent al Academiei, profesor-cercetător, a demonstrat impactului hidrocentralelor asupra parametrilor fizico-chimice și stării funcționării ecosistemului fluviului Nistru, metamorfizării apei Nistrului din cele de tipul doi în tipul trei, și în deosebi din ape hidrogenocarbonate de grupa calciu - în hidrogenocarbonate de sodiu. Este deja stabil un dezechilibru între relațiile a valorilor de mineralizare și debitul apelor, procesele de autoepurare ecosistemului cedează celor de poluare secundare. Regimul gazos, în deosebi, al oxigenului dizolvat, consumului biochimic și chimic suferă din cauza schimbărilor  hidrologice ale râului și valorile cărora au devenit la nivelul caracterictic pentru ape stagnante (lacustre)  decît celor curgătoare (sau fluviale). Deminuarea în continuă a volumului de apă în fl. Nistru se reflectă și asupră descarcării apelor subterane despre în fluviu, despre aceste ne marturisește componența chimică a apei Nistrului.

Aceste procese pot provoca dișertificarea teritorilui Moldovei din bazinul hidrografic a fluviului. Deminuarea de zeci de ori a suspensiilor de provinență naturală a deminuat drastic procesele de autoepurare prin adsorbție și sedimentare. Raportul dintre formele de migrație dizolvate și suspendate ale macro-microelementelor s-a schimbat dramatic. Observăm că mîlurile nesipoase șe înlocuiesc cu mîlurile suri, sau cele negre carecteristice pentu mlaștine. În loc de conclusii autoarea propune  sporirea impăduriei și înerbarea malurilor a rîurilor, curățirea albiei rîurilor mici, rezolvarea problemei debitul apei permanent în fl. Nistru. Elaborarea regulamentelor și monitorizarea implimentării lor atât pentru energetică, industrie, agricultură cît și pentru funcționarea ecosistemului acvatic al râului în ansamblu. Este necesară consolidarea și sporirea împortanței Comisiei Nistrene pentru valorificarea durabilă a resurselor de apă bin bazinul hidrografic comun.

Proiectul BSB 165 HydroEcoNex este
implementat de Institutul de Zoologie în parteneriat cu Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului "Eco-Tiras" (Moldova), Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (România), Centrul Ştiinţific Ucrainean de Cercetare a Mării Negre (Ucraina) și Centrul Hidrometeorologic a Mării Negre şi Azov (Ucraina). Proiectul are ca scop elaborarea indicatorilor de monitoring a funcționării ecosistemelor acvatice transfrontaliere Nistru și Prut șub impactul construcțiilor hidroenergetice și schimbărilor climatice pentru gestionarea sustenabilă și  păstrarea  apelor curgătoare în avalul hidrocentralelor.


Persoana de contact: Ilia Trombiţki, dr. în biologie, director executiv al ONG Eco-TIRAS.

Tel/fax: +373 22 225615, 069121726, E-mail: ilyatrom@mail.ru
 

_________

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.