Revigorarea activității de creditare și indici pozitivi în trimestrul trei pentru Mobiasbanca-OTP Group

 

11.12.2020, Chișinău

 

Rezultatele Mobiasbanca - OTP Group S.A. pentru al treilea trimestru demonstrează capacitatea tuturor direcțiilor de activitate de a-și reveni, după perioada de stagnare în prima jumătate a anului. Aceasta demonstrează, de asemenea, capacitatea  băncii de a se adapta la un mediu care rămâne imprevizibil.

Deși contextul actual și-a pus amprenta asupra economiei, activitatea Mobiasbanca - OTP Group S.A. este stabilă, înregistrând profit și un nivel satisfăcător al rentabilității pentru primele 9 luni ale anului 2020.  Performanța Mobiasbanca - OTP Group S.A. în trimestrul trei a.c. este confirmată de înregistrarea unui profit net de 83 milioane MDL, în pofida creșterii cheltuielilor cu provizioanele.


Comparativ cu portofoliul de la 31.12.2019, Mobiasbanca a înregistrat o dinamică pozitivă a creditării în segmentul retail 17.4% (din care 8.3% creștere în T3), datorită creditelor de consum ce au înregistrat o creștere de 6% (din care 5% creștere în Q3) și a creditelor ipotecare cu 33% creștere (din care 12% creștere in Q3).

Segmentul corporativ a resimțit cel mai tare stagnarea activității comerciale în situația de urgență,  totuși, a înregistrat o creștere pozitivă de 4.4% pe parcursul a 9 luni 2020
(din care 7.4% creștere în T3).


Rata creditelor neperformante a fost impactată din aceleași cauze (11%), fiind în creștere față de finele anului  2019 cu 2.8%, totuși, profilul de risc este unul moderat și bine monitorizat. 

László Diósi, Președintele Comitetului Executiv - CEO Mobiasbanca: Per ansamblu, revenirea robustă a activității de creditare pe diverse segmente, pe parcursul celui de-al treilea trimestru, este încurajatoare și inspiră încredere în capacitatea noastră de adaptare. Un suport semnificativ pentru agenții economici să facă faţă impactului economic al pandemiei a servit acordul de împrumut între Mobiasbanca și Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în valoare de 5 milioane de euro cu componentă de Grant. În mediul actual, care va rămâne incert pe termen scurt și ar putea să se accentueze pe termen mediu, banca are un bilanț stabil și un nivel de lichiditate confortabil, gata să susțină clienții săi în continuarea planurilor sale de dezvoltare.”

Principalele realizări ale băncii în Trimestrul 3 față de 31.12.2019, sunt:

Bilanț stabil cu rata de adecvare a capitalului de 21.16% (+1pp)
Activele totale au crescut  cu 11%.(din care 7% în T3)
Portofoliul de credite net este în creștere cu 14% (din care 8% În T3), datorită creditării persoanelor fizice și  a segmentului Corporate.


Portofoliul de depozite a înregistrat o creștere de 14.4%(din care 9% în T3) la fel și cota de piață a Mobiasbanca în segmentul persoane fizice, atingând 12.8% (vs. 11.9% la 31.12.2019).  Depozitele retail au crescut cu 12.4%, grație depozitelor în valuta straina cu 8% și depozitelor în moneda  locală cu 4%. Depozitele segmentului corporate au crescut cu 17.1%, din cauza majorării volumelor de resurse la vedere în conturile clienților.

Performanță operațională a înregistrat o creștere față de buget 4.8%.

Indicatorul cost/venit a atins valoarea pozitivă de 47.6% (47.2% pentru T3) fiind sub nivelul estimat.

Nivelul de lichiditate a fost menținut în condițiile politicii monetare incerte, scăderea consumului și micșorarea finanțării în moneda locală. Mobiasbanca dispune de active lichide în moneda locală în proporție de  45.03%, cu o ușoară scădere față de 2019 (46.6%). Surplusul de lichidități disponibile sunt plasate în titluri de stat și obligațiuni BNM.


Venitul net bancar - a înregistrat o descreștere de 0.7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Aceasta este datorată, în mare parte, următorilor factori:

  • Veniturile nete din dobânzi – au înregistrat o scădere cu 3% datorită politicii monetare a BNM și anume, scăderea ratei de bază și a ratei remunerării rezervelor minime obligatorii;
  • Veniturilor nete din comisioane  de asemenea a înregistrat o scădere de 9%, fapt determinat de scăderea numărului de operațiuni efectuate de clienți în perioada pandemiei. 
  • Veniturile din tranzacționarea cu valută au demonstrat o evoluție pozitivă, înregistrând o creștere de 37% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită volatilității mari pe piața FOREX;

Trimestrul trei a fost caracterizat de o revigorare a activității de creditare  pe segmentele persoanelor fizice și creditarea ipotecară. Mobiasbanca a continuat proiectele de dezvoltare și transformare digitală,  implicarea socială și susținerea sectorului medical, măsurile de protecție și securitate a angajaților și clienților săi.

_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.

IPN LIVE