logo

Semnarea Memorandumului de înțelegere între USMF „Nicolae Testemițanu” și Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova


https://www.ipn.md/index.php/ro/semnarea-memorandumului-de-intelegere-intre-usmf-nicolae-testemitanu-si-7542_1104358.html

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Vă invită la evenimentul de semnare a Memorandumului de înțelegere cu Agenția ONU pentru Refugiați  (UNHCR)  în Republica Moldova în domeniul predării, cercetării și sensibilizării societății.

Evenimentul va avea loc pe data de 3 mai 2024, începând cu ora 11:30, în Sala de ședințe nr. 204, Blocul didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

Memorandumul de înțelegere va fi semnat de către rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” Emil Ceban și Bertrand Blanc, Reprezentant a.i. al UNHCR în Republica Moldova.

Prin semnarea documentului, Universitatea își exprimă acordul de a deveni Catedră Academică Sérgio Vieira de Mello a UNHCR, având misiunea de a promova și disemina dreptul internațional umanitar, drepturile omului și dreptul internațional al refugiaților, precum și de a organiza activități menite să integreze tema refugiului în programa sa academică și în serviciile comunitare.

Astfel, părțile vor colabora în vederea dezvoltării cursurilor academice și a cercetărilor axate pe strămutarea forțată, drepturile omului și apatridie în domeniul medicinei, educația incluzivă, colaborarea și schimbul de informații și resurse între comunitățile care găzduiesc refugiați și refugiații înșiși, promovând coeziunea socială, incluziunea și studiul în grup.

Universitatea se angajează: să dezvolte cel puțin trei acțiuni legate de predare, cercetare, sensibilizare comunitară (inclusiv admiterea facilitată și burse) și advocacy, așa cum este indicat în Termenii de referință ai catedrelor De Mello, și să prezinte UNHCR un raport anual privind activitățile realizate, conform planului de lucru pentru o perioadă de doi ani.

UNHCR, în conformitate cu Pactul Global privind Refugiații, recunoaște că instituțiile academice au un rol primordial în predarea și promovarea dreptului internațional al refugiaților și a drepturilor omului în general. Prin această colaborare cu USMF „Nicolae Testemițanu”, UNHCR își propune să îmbunătățească educația și conștientizarea cu privire la strămutarea forțată și protecția internațională a refugiaților prin susținerea cursurilor academice, activităților de cercetare, sensibilizare și a altor activități în domeniul academic, care se vor axa pe strămutarea forțată.

În cadrul parteneriatului, părțile își propun să organizeze cel puțin o activitate comună pe an, pe durata prezentului acord, pe teme ce vor fi agreate de ambele părți. UNHCR va oferi suport în strângerea de fonduri pentru proiectele Catedrei De Mello, cu condiția ca proiectul să fie înaintat inițial spre examinare. La cerere și în dependență de caz, UNHCR va furniza o scrisoare de sprijin Universității în strângerea de fonduri pentru proiectele Catedrei De Mello.

Rețeaua academică a Catedrei Sergio Vieira de Mello (SVMC) este un parteneriat între UNHCR și universități/instituții academice, care se angajează să abordeze problema strămutării forțate prin implicarea în activități de cercetare, predare și informare a comunității.

În prezent, rețeaua SVMC este stabilită în 5 țări (Brazilia, Costa Rica, Republica Dominicană, Etiopia și Regatul Unit). Aceste cinci rețele naționale SVMC sunt parte a Rețelei Academice Interdisciplinare Globale (GAIN), o structură mai largă de cooperare între UNHCR și cadrele universitare, creată pe baza Pactului global privind situația refugiaților pentru a promova angajamentul academic în solidaritate cu persoanele strămutate forțat și apatrizii.

Anual, fiecare rețea națională SVMC organizează o conferință academică pentru a discuta bunele practici de incluziune educațională a refugiaților și apatrizilor și pentru a împărtăși realizările academice ale instituțiilor membre SVMC, cu sprijinul logistic și financiar al UNHCR.

Sérgio Vieira de Mello a fost un diplomat brazilian al Organizației Națiunilor Unite, care a lucrat în cadrul UNHCR și în alte agenții umanitare și politice ale ONU timp de peste 34 de ani. A fost considerat un posibil candidat la funcția de Secretar General al ONU, dar a fost ucis într-un atentat cu bombă în Irak în 2003. SVMC a fost creată în onoarea lui Sergio Vieira și a devotamentului său față de cauza strămutării forțate, care presupune și promovarea oportunităților educaționale pentru refugiați și solicitanți de azil.


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.