logo

Municipalitatea a acordat bani suplimentari pentru grupele cu program prelungit


https://www.ipn.md/index.php/ro/municipalitatea-a-acordat-bani-suplimentari-pentru-grupele-cu-program-7967_1092476.html

Primăria municipiului Chișinău, în calitate de fondator al instituțiilor de învățământ din municipiu, a alocat suplimentar surse financiare din buget pentru organizarea grupelor cu program prelungit în anul de studii 2022-2023. Măsura a fost luată în condițiile când grupele menționate nu se regăsesc în serviciile educaționale școlare obligatorii, transmite IPN.

Municipalitatea precizează că alocarea resurselor financiare pentru activitatea grupelor în cadrul instituțiilor de învățământ a fost făcută la solicitarea managerilor școlari, având în vedere numărul de elevi și de solicitări din partea părinților, cadre didactice disponibile și spațiu necesar.

În anul de studii 2022-2023, în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău sunt înscriși în clasele primare aproape 41 de mii de elevi. La începutul anului școlar, prin ordinul Direcției generale educație, tineret și sport, au fost organizate peste o mie de grupe în 110 instituții de învățământ primar și secundar, cu salarizarea acordată din sursele bugetare.

Numărul de elevi în clasele și grupele cu program prelungit este stabilit de către administrația unităților școlare și aprobat de DGETS, iar acesta nu trebuie să depășească 25-30 de elevi. Înscrierea copiilor este organizată prin ordinul directorului instituției de învățământ, conform cererilor depuse de părinți sau tutori.

Programul zilnic de activitate în clasele sau grupele cu program prelungit are durata de trei sau șase ore astronomice.