logo

Fondul de investiţii “Daac-Hermes” va răscumpăra acţiuni de la proprii acţionari


https://www.ipn.md/index.php/ro/fondul-de-investitii-daac-hermes-va-rascumpara-actiuni-de-la-7966_957712.html

Fondul de investiţii “Daac-Hermes” a anunţat că va colecta, pe parcursul primelor 9 luni a.c., cereri de răscumpărare a acţiunilor de la acţionarii proprii, care vor dori să le vândă, în conformitate cu decizia adunării generale a acţionarilor din 16 decembrie 2005. Preţul de răscumpărare a unei acţiuni a fost stabilit la nivelul valorii nominale, care constituie 1 leu. Totodată, s-a decis deschiderea pe teritoriul ţării a 22 centre de colectare a cererilor de răscumpărare. Perioada de achitare a valorii acţiunilor, conform cererilor de răscumpărare depuse, va dura 3 luni (01.11.2006-01.02.2007), iar dacă acţionarii nu se vor adresa pentru primirea banilor până la sfârşitul perioadei date, cererile de răscumpărare, depuse anterior, vor fi considerate nevalabile, potrivit unei informaţii difuzate de Centrul naţional de promovare a transparenţei în mediul de afaceri din Moldova, citat de Info-Prim Neo. După finisarea perioadei de reorganizare, fondul va adopta un nou statut, potrivit căruia se va reorganiza în societate pe acţiuni de tip holding cu denumirea de “DAAC-Hermes group”.