logo

Comunicat din partea Colectivului profesoral, elevi, părinți, absolvenți în legătură cu reorganizarea prin fuziune a Instituției Publice Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani


https://www.ipn.md/index.php/ro/comunicat-din-partea-colectivului-profesoral-elevi-parinti-absolventi-in-7542_1104497.html

Noi, angajații și elevii Instituției Publice Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani, părinții și absolvenții, ne exprimăm opinia vizavi de Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea instituției prin fuziune.

De șase decenii Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani este locul în care înţelepciunea ridică pe treptele sale sute de tineri, profesorii împărtăşesc cu multă dragoste cunoştinţele şi experienţa, iar anii de studii lasă multă culoare în suflete.

Colegiul din Lipcani  poartă  numele ilustrului cărturar român ”Gheorghe Asachi”.

Instituţia Publică  Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani a fost organizată în anul 1963, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM Nr. 60-p  din 26 ianuarie 1963,  cu denumirea  Şcoala Pedagogică din Lipcani. Pe parcursul anilor a trecut prin multe reorganizări atât legate de specificul activității cât și de denumire, și totuși și-a păstrat identitatea juridică.

Astăzi instituția este în proces de dezvoltare și creștere, chiar dacă s-au resimțit efectele pandemiei, a conflictului militar din țara vecină, a exodului de familii în această situație critică care au afectat numărul de elevi, Colegiul continuă să-și dezvolte activitatea educațională.

Pe parcursul ultimilor ani (2021-2024) instituția a reușit să contracteze zeci de acorduri de colaborare cu diverse instituții educaționale, culturale, ONG-uri atât din țară cât și din România și Ucraina.

Elevii activ se implică în proiecte educaționale transfrontaliere, naționale și ca rezultat avem multe locuri premiante. Participarea la Olimpiada locală și Zonală cu locuri I, II, III; implicarea în activități de voluntariat, cercuri de dezvoltare personală și profesională, competiții sportive ș.a, sunt dovada muncii tuturor elevilor și cadrelor didactice, de asemenea, desfășurarea procesului instructiv educativ, reușita academică a elevilor, performanțele cadrelor didactice obținute în procesul de atestare și alte activități de formare, Acreditarea programelor de formare: Servicii administrative și de secretariat, Educație timpurie și recent evaluarea programului Învățământ primar dovedesc valoarea și contribuția instituției în procesul educațional.

Colegiul  ”Gheorghe Asachi” din Lipcani   acceptă   rolul  de  iniţiator   şi  susţinător   al  educaţiei  profesional-tehnice în zona de nord a ţării, de continuator  al  tradiţiei, în  spiritul  respectării valorilor naționale. Zeci de cadre didactice care și-au dedicat întreaga viață pentru făurirea destinelor, contribuind la dezvoltarea sistemului educațional, promovarea culturii și formarea competențelor profesionale și valorificarea potenţialului intelectual al tinerilor generaţii, servind drept modele de măiestrie pedagogică, conduită civică și mărinimie.

În decursul a 60 ani de activitate, Colegiul a pregătit 9147 de specialişti, de rezultatele cărora astăzi suntem mândri. Mulți au devenit personalități de succes și au contribuit la dezvoltarea și prosperarea societății în diverse domenii. Directori de școli și grădinițe, juriști, economiști, doctori în știință, primari, antreprenori  care își exprimă cu demnitate și onoare mulțămirea față de calitatea studiilor și aportul instituției la formarea acestora ca personalitate.


În ultimii ani în activitatea instituției a sporit accelerarea procesului de întinerire a corpului didactic, reorganizarea și fixarea unor obiective pentru obținerea calificativelor de performanță, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, promovarea activităților extracurriculare și valorificarea competențelor elevilor. De asemenea instituția prezintă un centru de dezvoltare a relațiilor internaționale în partea de nord a Bucovinei prin parteneriate cu ținutul Herța, Boian din regiunea Cernăuți, Ucraina și colaborare cu Rădăuți –Prut, Dorohoi, Botoșani în România. Încă un factor important ar fi colaborarea cu Academia de Științe a Moldovei inițiată în 2023 când instituția a fost gazdă a evenimentului: Vizita celebrului savant Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel, la baștina străbunicilor, și care a promis în viitor să se reîntoarcă; prin dorința de a dezvolta și promova în rândul tinerilor cercetările la nivel local.

Așezarea geografică a instituției de asemenea este un punct forte în păstrarea acestui Focar de formare și dezvoltare a specialiștilor calificați pentru încadrarea în muncă în partea de nord a țării, distanța mare față de capitala republicii și față de alte instituții de același nivel, creează bariere părinților și elevilor, în special din familii defavorizate, pentru încadrarea copiilor la studii, asigurarea și întreținerea, cheltuielile de deplasare fiind mai costisitoare; la vârsta fragilă, adolescenții trebuie supravegheați și susținuți de părinți, studiind mai aproape de casă, copiii se află în siguranță.

Administrația instituției  își dorește să construiască pe vertical, să consolideze profunzimea și să asigure sănătatea rădăcinilor învățământului profesional, promovarea valorilor educaționale în cadrul Colegiului” Gheorghe Asachi” din Lipcani. Dezvoltarea unei instituţii durabile, performante care va presta servicii educaționale de calitate și corespunzătoare cerințelor societății generațiilor următoare.


Suntem ferm convinși că învățământul profesional tehnic profesional post-secundar a rămas și continuă să fie una din verigile de bază ale sistemului educațional care contribuie la formarea celor mai importante și fundamentale competențe profesionale, care stau la bază formării și dezvoltării specialiștilor încadrați în programele de formare prestate de aceste instituții.

Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani, tinde să continue să rămână Unica instituție din nordul țării care pune accent pe specificul vocaţional pedagogic, promovarea valorilor fundamentale ale educației, învăţământ de calitate, racordat la schimbările şi viziunile moderne din educaţie, promovare a tradițiilor și valorilor culturale.

Tinerii absolvenți se încadrează ușor în câmpul muncii, majoritatea absolvenților precedenți sunt angajați
mulți tineri angajați atât în localitate cât și în alte localități din raion. De asemenea în instituțiile de educație timpurie din or. Lipcani, s.Criva se înregistrează lipsa cadrelor didactice, care anul viitor vor fi acoperite de către absolvenți ai colegiului.

Solicităm Ministerului Educației și Cercetării; Guvernului și tuturor specialiștilor implicați în luarea deciziei să revizuiască procesul de fuziune a instituțiilor și să păstreze identitatea Instituției Publice Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani ca persoană juridică și continuarea activității propriu-zise fără sistarea admiterii pentru anul 2024.

Colectivul profesoral al Colegiului
Gheorghe Asachi” din Lipcani, elevi, părinți, absolvenți

Discutat și Aprobat la ședința comună a Colectivului profesoral, Consiliul Elevilor cu participarea părinților și unor absolvenți.

*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.