Pavel Grigorciuc a deconspirat schema, cu care statul a fost privat de sute de milioane de lei

Pavel Grigorciuc a deconspirat schema, cu care statul a fost privat de sute de milioane de lei

În noul său program „Adevărul de la Grigorciuc”, autorul, liderul organizației obștești „Dreptul la Dreptate - Право на Справедливость” Pavel Grigorciuc, a relatat despre schema folosită de o grupare criminală pentru a intra în posesia a unor terenuri ale statului. Mașinăria a mers după ce criminalii au utilizat decizii judiciare false, măsluite de angajații Judecătoriei sectorului Râșcani.

Activistul civic îl acuză de punerea la cale a acestei scheme pe omul de afaceri Valerii Boicenco, care, conform lui Grigorciuc, în anii 90 a avut legături cu criminalitatea organizată și a condus o grupare criminală alcătuită din sportivi.

Ancheta lui Grigorciuc developează legătura lui Valerii Boicenco cu proprietarii nominali ia firmelor, care au fost implicate în relații de afaceri cu întreprinderea de confecționare a obiectelor din ceramică (CZOM, redenumită mai târziu SUCCIN), localizată în raionul Poșta Veche din capitală).

„Rolul de debitor a revenit în acest caz fabricii, pe care au sacrificat-o boșii criminali din acea vreme, în frunte cu Boicenco, care au devenit, peste noapte, creditori ai întreprinderii, atribuindu-i datorii fictive. În calitate de creditori fără nicio consistență, au evoluat firmele lui Valerii Boicenco, legate cu el direct sau prin persoane afiliate lui”, a declarat Grigorciuc.

Pavel Grigorciuc a exemplificat cu o serie de firme, care aparțin fie copiilor lui Valerii Boicenco, fie finei lui, fie chiar grădinarului și șoferului. „Pretinsul „proprietar” al firmei «Alsinor» Pădureanu Andrei, în calitate de milionar și mare proprietar, cel puțin pe hârtie, știți unde lucrează, între altele? Pădureanu Andrei, proprietarul juridic al multor companii, mai lucrează ca grădinar și șofer chiar la Valerii Boicenco”, a declarat Grigorciuc în investigația sa.

Schema de acaparare a proprietății de stat a reușit pentru că în judecătoria Râșcani a existat o grupare criminală, care vindea decizii de judecată fictive. Una dintre ele s-a dat în folosul unui offshor britanic, afiliat lui Valerii Boicenco, prin care magistratul Iurie Țurcan a dat , chipurile, câștig de cauză firmei din offshore pentru a intra în posesia unui teren de 3,55 ha.

Angajații din judecătoria Rășcani deja și-au recunoscut vina în cadrul unui dosar penal și chiar au reușit să-și ispășească pedeapsa în detenție. Cu toate acestea, beneficiarii acestor decizii judiciare fictive, chiar și anulate, continuă să se folosească de activele, pe care și le-au atribuit în baza unor decizii judiciare contrafăcute.

În afară de aceasta, Pavel Grigorciuc și-a pus întrebarea de ce se mai află în libertate avocatul Nicolae Leșan, care reprezintă interesele lui Valerii Boicenco și ale companiilor acestuia, care a mimat depunerea cererii reclamantului în instanță, dar de fapt, a transmis-o șperțarilor din instituția judecătoriei, aceasta servind pentru falsificarea retrodatată a unei decizii judiciare fictive. De ce acest avocat nu a fost pedepsit împreună cu toți servanții judiciari?

Avocatul Nicolae Leșan, care a acordat nenumărate servicii lui Boicenco, acționând în interesul unui grup criminal în baza unei procuri din partea offshorului britanic, a înregistrat la Cadastru dreptul de proprietate asupra unui teren de 3,5 hectare. Aceasta a devenit posibil în urma deciziei adoptate pe 27 noiembrie 2013, chipurile, de magistratul Iurie Țurcan de la judecătoria Rîșcani. În anul 2015 decizia în cauză, utilizată de avocatul Leșan pentru a intra în drept de proprietate asupra unei proprietăți de stat a fost contramandată de Curtea de Apel Chișinău”, a declarat Grigorciuc, menționând că Leșan se află în libertate, chiar dacă angajații judecății, care au contrafăcut această decizie și-au primit sentința, iar pretinsa decizie a fost anulată. Cu toate acestea, beneficiarii acestei decizii rămân în posesia bunurilor care aparțin statului, iar acei care au contribuit la falsificare rămân în libertate.


„Au fost drămăluite decizii fictive de judecată nu doar în beneficiul lui Boicenco, iar avocatul Leșan nu e unicul care s-a folosit de serviciile criminale ale angajaților din judecătoria sectorului Râșcani, care au făcut din biroul unui magistrat decedat o fabrică de ticluire a unor decizii judiciare fictive.

„Toți acești avocați și beneficiari ai unor pretinse decizii judiciare se află în libertate. În legătură cu aceasta se iscă întrebarea rezonabilă de ce au fost arestați și condamnați doar angajații judecătoriei care au pus pe roate această mașinărie cu decizii fictive, dar asemenea complici la crimă, ca Leșan Nicolae nu au fost condamnați, și alți avocați, la fel și comanditarii, care au contribuit crimei cu cereri fictive în numele reclamanților și participând, chipurile, în ședințe de instanță, care niciodată nu au avut loc”, a declarat Grigorciuc.

„Nu se știe de ce procurorii și anchetatorii, care au investigat dosarul deciziilor fictive ale magistratului Țurcan au făcut totul pentru a-i proteja de urmărire penală pe beneficiarii și pe părtașii la această crimă”, a declarat Grigorciuc.

Cu titlu exclusiv, Pavel Grigorciuc a dat publicității în cadrul investigației sale, înregistrarea sonoră cu afirmația avocatului Leșan că este obișnuit să-i apere pe criminalii și delicvenții din anii 90.

Grigorciuc a remarcat și diferențele pe care le vede când examinează documente și redactează investigațiile sale. „Deseori, pe de o parte e Moldova, cel mai sărac stat din Europa, unde bătrânii supraviețuesc cu pensii mizere, iar, pe de alta, văd cum bandiții din anii 90, care ucideau fără milă, acum folosesc corupția și șperțarii din jurisprudență pentru a se îmbogăți pe nedrept cu milioane de euro; cum bandiții deposedează statul de uzine și hectare. Iar statul și structurile de drept nu le face nimic. Procuratura doarme, anticorupția doarme. Dorm toate organele de control și structurile puterii și justiției”, a conchis Grigorciuc.


Investigația poate fi văzută pe YouTube urmând acest link
 

*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


 

Павел Григорчук раскрыл схему, которая позволила украсть у государства активы на сотни миллионов леев

В своей новой авторской программе «Правда Григорчука», лидер общественной организации «Dreptul la Dreptate - Право на Справедливость» Павел Григорчук, рассказал о схеме, в которой преступная организация сумела заполучить в собственность земли, которые принадлежат государству. Данная схема удалась преступникам после использования фальшивых судебных решений, которые были фальсифицированы работниками суда Рышкановки.

Общественник обвиняет в организации этой схемы предпринимателя Валерия Бойченко, который по словам Григорчука в девяностые годы имел отношение к организованной преступности и имел свою группировку из спортсменов.

Григорчук в своём расследовании выявил связь Валерия Бойченко со всеми номинальными владельцами фирм, которые были использованы в деловых отношениях с предприятием по изготовлению керамических изделий (CZOM, позже переименованное в SUCCIN), которое находилось в столичном районе Старая почта.

«Должником в данном случае выступал завод, который и решили распилить криминальные воротилы того времени во главе с Бойченко, которые вдруг стали кредиторами этого предприятия, вогнав его в фиктивные долги. И этими ничем необеспеченными кредиторами стали фирмы Валерия Бойченко, которые так или иначе были связаны с ним, либо с людьми из его окружения» - заявил Григорчук.

Павел Григорчук привёл в пример ряд фирм, которые принадлежат либо детям Валерия Бойченко, либо его крестнице, либо даже его садовнику и водителю. «Так называемый «владелец» фирмы «Alsinor» Падуряну Андрей, будучи миллионером и крупным собственником, по крайней мере на бумаге, кроме всего прочего знаете где работает? Падуряну Андрей, юридически владелец многих компаний, при этом работает… садовником и водителем у самого Валерия Бойченко» - заявил Григорчук в своём авторском расследовании.

Однако схему по краже государственной недвижимости удалось провернуть благодаря тому, что в суде Рышкановки существовала преступная группа лиц, которая торговала фиктивными судебными решениями. Одно из которых стало решение в пользу британского офшора, к которому имеет отношение Валерий Бойченко, по которому судья Юрие Цуркан якобы вынес решение в пользу фирмы из офшора, чтобы она заполучила государственную землю площадью 3,55 га в собственность.

В рамках уголовного дела работники суда Рышкань муниципия Кишинёв признали свою вину и уже успели даже отбыть наказание в тюрьме. Однако бенефициары этих фиктивных судебных решений, которые были аннулированы, продолжают распоряжаться активами недвижимости, которые они зарегистрировали на себя по поддельным судебным решениям.

Также Павел Григорчук задался вопросом, почему адвокат Николае Лешан, представляющий интересы Валерия Бойченко, а также его компаний, который якобы подал заявление истца в суд, а на самом деле передал его жуликам в аппарате суда, по которому и было фальсифицировано задним числом фиктивное судебное решение, почему этот адвокат до сих пор остаётся на свободе, а не понёс наказание вместе с судебными клерками?

«Адвокат Николае Лешан, к услугам которого Бойченко неоднократно прибегал, действуя в интересах преступной группы, на основании доверенности от британского офшора, зарегистрировал в Кадастре право собственности на земельный участок площадью три с половиной гектара. Сделал это адвокат Лешан Николае на основании решения суда Рышкановки от 27 ноября 2013 года, которое якобы вынес судья Юрие Цуркан. В 2015-ом году данное решение суда, по которому адвокат Лешан оформил право собственности государственной земли, было отменено Апелляционным судом Кишинёва» - заявил Григорчук, отметив, что Лешан до сих пор остаётся на свободе несмотря на то, что сотрудники суда, которые подделали это решение суда уже осуждены, а само так называемое решение аннулировано. Однако бенефициары этого решения продолжают пользоваться собственностью, которая принадлежит государству, а те, кто соучаствовал в фальсификации судебных решений остались на свободе.


«Таких фиктивных решений суда было не только в пользу Бойченко, и адвокат Лешан не единственный, кто прибегал к преступным услугам сотрудников рышкановского суда, которые превратили кабинет умершего судьи в фабрику по производству фиктивных решений суда. И все эти адвокаты и бенефициары этих фальшивых судебных решений до сих пор на свободе. В этой связи возникает справедливый вопрос, почему были арестованы и осуждены только сотрудники суда, которые поставили эту схему с фиктивными решениями на поток, но не были осуждены такие соучастники преступления, как Лешан Николае и другие адвокаты и их заказчики, которые явно помогали этим преступникам, составляя фиктивные заявления от имени истца, и якобы участвуя в судебных заседаниях, которых и в природе не было» - заявил Григорчук.

«Почему-то прокуроры и следователи, которые расследовали это дело с фальшивыми решениями судьи Цуркана, сделали всё, чтобы вывести из-под уголовного преследования бенефициаров, а также соучастников этого преступления» - заявил Григорчук.

В качестве эксклюзива Павел Григорчук опубликовал в своём расследовании аудиозапись, на которой адвокат Лешан утверждает, что ему не привыкать защищать преступников и криминал с девяностых годов.

Также Григорчук отметил ту разницу, которую ему приходится видеть, когда он изучает документы и готовит свои расследования. «Очень частно, я вижу с одной стороны Молдову, самое бедное государство в Европе, где старики получают нищенские пенсии, а с другой стороны я вижу, как бывшие бандиты, которые в 90-ых творили беспредел и убивали людей, а сегодня используют коррупцию и жуликов от юриспруденции чтобы незаконно обогащаться на миллионы евро, как они - бандиты и братки, воруют у государства целыми заводами и гектарами, и им за это ничего не прилетает от государства и правоохранительных структур. Спит прокуратура, спит антикорруцпия, спят все контролирующие органы и институты власти и юстиции» - заключил Григорчук.


Смотреть расследование на ютубе можно по этой ссылке.

 

********
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.