Guvernul ar trebui să promoveze adoptarea de către Parlament a legilor de mediu, ONG-uri

Guvernul Republicii Moldova ar trebui să promoveze adoptarea de către Parlament a legilor de mediu pentru a implementa pe deplin acquis-ul UE de mediu care rezultă din Acordul de Asociere. Trebuie să fie utilizate noi abordări în dezvoltarea politicii și a legislației de mediu, inclusiv convergența cu principiile cheie care guvernează legislația-cadru a UE. Planul de acțiuni privind implementarea Convenției de la Aarhus cel puțin până în 2025 trebui să fie elaborat în baza unei metodologii clare de analiză a factorilor, care nu a permis realizarea planului anterior 2011–2015. Sunt recomandări formulate de către organizațiile neguvernamentale de mediu Arnika (Cehia) și Eco-TIRAS (Moldova).

Într-o conferință de presă la IPN, dr. Natalia Zamfir, avocat, conferențiar universitar de la Universitatea de Stat din Moldova și principalul autor al raportului alternativ privind implementarea Convenției de la Aarhus, a menționat că structura autorităților centrale de mediu ar trebui revizuită pentru a evita suprapunerea funcțiilor și pentru a o face mai eficientă din punct de vedere instituțional, în special, prin separarea funcțiilor de autorizare, inspecție și crearea unei agenții executive de monitorizare, schimb de informații și autorizare în subordinea Ministerului de Mediu.

Citată și într-un comunicat de presă al organizațiilor, Natalia Zamfir  a specificat că trebuie adoptată o nouă lege privind protecția mediului, care să introducă un sistem integrat de autorizare pentru instalațiile cu impact semnificativ asupra mediului cu valori limită de emisie stabilite direct în legislație, urmând abordarea Directivei privind emisiile industriale. Trebuie introduse cele mai bune tehnici disponibile (BAT) ca temei pentru autorizare.

Organizațiile pledează pentru crearea unui portal online accesibil publicului cu informații despre mediu și sistemele electronice aferente (interconectate) ale autorităților de mediu, inclusiv o bază de date cu poluatorii, un echivalent al Registrului european de emisii și transfer de poluanți (PRTR).

Pentru a asigura accesul deschis la informații, ar trebui introdus un mecanism eficient de aplicare (inclusiv sancțiuni) pentru a preveni încălcarea arbitrară a legislației privind accesul la informație și a petițiilor de către autoritățile publice.

Alte recomandări vizează modificarea Legii privind evaluarea impactului asupra mediului și a Legii cu privire la evaluarea strategică a mediului în așa fel încât să permită publicului să participe la primele etape ale procesului decizional și nu doar la ultimele etape când nu mai este posibil pentru a face orice modificări semnificative. Legea privind asistența judiciară garantată de stat ar trebui modificată în ceea ce privește condițiile și principiile privind compensarea parțială sau totală a asistenței juridice calificate. Statul care compensează chiar și o parte din costurile litigiilor ar putea încuraja cetățenii să solicite asistență juridică și să elucideze problemele de mediu în fața instanțelor.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.