Grupul de inițiativă pentru desfășurarea After Poll 2020 va prezenta rezultatele chestionării la 15 noiembrie, orele 21:00 și 22:00

                                                                                                                                                                                   

Grupul de inițiativă pentru implementarea proiectului „After Poll 2020 – alegeri prezidențiale” invită mass-media din Republica Moldova și jurnaliști străini, acreditați pentru reflectarea votării la alegerile președintelui RM la conferințele de presă de totalizare a chestionării alegătorilor After Poll 2020.

Rezultatele preliminare ale chestionării After Poll 2020 vor fi prezentate pe 15 noiembrie la orele 21:00, cele finale – pe 15 noiembrie la orele 22:00.


Chestionarea menită să clarifice preferințele alegătorilor care au votat deja, va avea loc pe 15 noiembrie de la orele 12.30 până la orele 21.30. În condițiile de pandemie intervievarea cetățenilor va fi organizată nu la ieșire din secțiile de votare, ci la telefon.

Chestionarea se va încadra strict în normele legislative și exigențele de organizare a unor asemenea proceduri în condiții de corectitudine și transparență. Chestionarea va fi anonimă, numerele de telefon, mobile și staționare, vor fi stabilite aleatoriu și nu vor rămâne în baza de date după încheierea interviului telefonic. Rezultatele chestionării vor fi anunțate după închiderea secțiilor de votare.

Inițiativa activiștilor civici și organizațiilor non-guvernamentale de a chestiona alegătorii în ziua votării a generat o reacție ostilă din partea conducerii CEC. Aceasta încearcă să pună presiune pe organizatorii chestionării de după votare și să intimideze pe reprezentanții media, amenințând cu implicarea poliției, Centrului de protecție a datelor personale și a Consiliului audiovizualului. Grupul de inițiativă pentru implementarea proiectului „After Poll 2020 – alegeri prezidențiale” notează că orice tentativă de a bloca desfășurarea chestionării și informarea privind rezultatele acesteia este un abuz al puterii, o încălcare a drepturilor civice și o gravă abatere de la normele democratice.

Conferințele de presă vor avea loc în „Sala roșie” a business-centrului Summit Events. Jurnaliștii vor putea intra de la orele 19:30.


Conferințele pot fi urmărite on-line pe Privesc.eu și pe pagina de Facebook IPN Agenție de presă și accesate ulterior în arhivă.

Organele de presă pot utiliza înregistrările video pentru realizarea propriilor produse media,

Grupul de inițiativă pentru implementarea proiectului „After Poll 2020 – alegeri prezidențiale”

15 noiembrie 2020, Chișinău

_________
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.Пресс-релиз

Инициативная группа по проведению After Poll 2020

представит результаты опроса 15 ноября в 21:00 и 22:00

 

Инициативная группа по реализации проектаAfter Poll 2020 – президентские выборы приглашает средства массовой информации Республики Молдова и иностранных журналистов, аккредитованных для освещения хода голосования на выборах президента РМ, на пресс-конференции по итогам опроса избирателей After Poll 2020.

Предварительные результаты опроса After Poll 2020 будут представлены 15 ноября в 21:00, окончательные – 15 ноября в 22:00.


Опрос, нацеленный на выяснение предпочтений избирателей, которые уже отдали голос на выборах, состоится 1 ноября с 12:30 до 21:30. В условиях пандемии интервьюирование граждан будет организовано не на выходе с участков для голосования, а по телефону.

Опрос пройдет в строгом соответствии с законодательными нормами и требованиями корректности и транспарентности организации таких процедур. Афтерпол будет анонимным, номера мобильных и стационарных телефонов - выбраны случайно и не останутся в базе данных после завершения телефонного интервью. Результаты опроса будут объявлены после закрытия избирательных участков.


Инициатива гражданских активистов и неправительственных организации о проведении опроса избирателей в день голосования встретила негативную реакцию со стороны руководства ЦИК. Оно пытается оказать давление на организаторов афтерпола и запугать представителей СМИ, угрожая вмешательством полиции, Центра по защите персональных данных и Совета по телевидению и радио. Инициативная группа по реализации проекта „After Poll 2020 – президентские выборыотмечает, что любые попытки блокировать проведение опроса и информирование о его результатах является злоупотреблением властью, нарушением гражданских прав и особо тяжким отклонением от демократических норм.

Пресс-конференции состоятся  в «Красном зале» бизнес-центра Summit Events. Доступ для журналистов будет открыт с 19:30.


За пресс-конференциями можно проследить в режиме он-лайн на Privesc.eu и на странице Facebook IPN Agenție de presă, а также найти впоследствии запись в архиве.

Органы СМИ могут использовать видеозаписи для создания собственных медиапродуктов.

Инициативная группа по реализации проекта
After Poll 2020 – президентские выборы”

15 ноября 2020, Кишинев

----------------
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.


Press release

 

Initiative group for conducting After Poll 2020

will present poll results at 9pm and 10pm on November 15

 

The initiative group for implementing the project “After Poll 2020presidential elections” invites the mass media of the Republic of Moldova and foreign journalists accredited to cover the presidential elections in the Republic of Moldova to news conferences to sum up the interviewing of voters within the After Poll 2020.

The preliminary results of the After Poll 2020 will be presented at 9pm on November 15, while the final ones at 10pm on November 15.

The population will be polled to determine the voting preferences of those who already voted on November 1, between 12:30pm and 9:30pm. Given the pandemic, the poll will be conducted not on the exit of polling stations, but by phone.

The polling will be in strict compliance with the legislation and the principles of correctness and transparency applying to such procedures. The After Poll will be anonymous, while the numbers of the mobile phones and landlines will be chosen at random and will not remain in the database after the phone interview. The poll results will be announced after the closure of polling stations.

The initiative of civic activities and nongovernmental organizations to survey voters on the election day met with a negative reaction on the part of the administration of the CEC. This tries to exert pressure on the organizers of the After Pool and to frighten the representatives of the mass media, threatening with the involvement of the police, the Center for the Protection of Personal Data and the Audiovisual Council. The initiative group for implementing the project “After Poll 2020presidential elections” notes that any attempt to block the polling and to inform about the poll result represents abuse of power and violation of the civil rights and is a serious deviation from the democratic norms.

The news conference will take place in the Red Hall of the Summit Events Business Center.  Journalists will have access starting at 7:30pm.

Initiative group for implementing project
“After Poll 2020 – presidential elections”


November 15, 2020, Chisinau

----------------
DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.