Despre rezultatele Conferinței Internaționale „Integrarea europeană și gestionarea bazinului râului Nistru”Comunicat de presă,
privind rezultatele
Conferinței Internaționale „Integrarea europeană și gestionarea bazinului râului Nistru”
Moldova, Chișinău, 8-9 octombrie 2020,

transmis on-line pe platforma ZOOM.


Stimați reprezentanți ai mass-media,
Prin prezentul, comunicăm, că în perioada 8-9 octombrie 2020, Asociația Internațională a Păstrătorilor Râurilor „Eco-TIRAS”, cu sprijinul proiectului Fondului Global de Mediu GEF / UNDP / OSCE / UNECE „Promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru”, a organizat a XI-a Conferință Internațională Nistrean
ă la tema: „Integrarea europeană și management-ul bazinului Nistru ".

102 de oameni de știință, reprezentanți ai ONG-urilor, speciali
şti și studenți din Republica Moldova, Ucraina şi Suedia au participat la Conferință. În 35 rapoarte, prezentate la Conferință, s-au discutat măsurile luate în comun de cele două state riverane pentru îmbunătățirea gestionării bazinului comun al fluviului Nistru în timpul implementării Acordulurilor dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei, privind utilizarea și protecția comună a apelor de frontieră (1994) și, privind cooperarea în domeniul protecției și dezvoltarea durabilă a bazinului hidrografic Nistru, între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (Tratatul din 2012); documente elaborate în timpul activităților Comisiei bazinului Nistru; au fost analizate situațiile ecosistemelor din bazinul râului Nistru și factorii ce îi influențează, precum și introducerea de noi tehnologii de tratare a apelor uzate, educație ecologică, participarea publicului la dezvoltarea și implementarea practică a măsurilor pentru îmbunătățirea mediului a fluviului și conservarea durabilă a ecosistemelor acestuia.

Conferința a fost susținută de proiectul „Promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru” (2017-2021), ce a fost dezvoltat de Fondul Global de Mediu, la cererea Guvernelor Republicii Moldova și Ucrainei. Proiectul este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD, Istanbul) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE, Viena-Kiev-Chișinău) cu sprijinul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU, Geneva).

Una dintre sarcinile principale ale proiectului este dezvoltarea
Analizei diagnosticului transfrontalier (TDA) și Programului de Acțiune Strategică Bilaterală până în a. 2035, ce a făcut obiectul discuțiilor în timpul Conferinței. TDA a fost dezvoltat în conformitate cu cerințele Directivei 2000/60 / CE (Directiva-cadru privind apa, DCA) până la prima parte a Planului de gestionare a bazinului hidrografic. Peste 30 de experți din Republica Moldova și Ucraina, precum și organizații internaționale au luat parte la dezvoltarea TDA. TDA include o descriere a bazinului, rezultatele delimitării corpurilor de apă, o descriere a condițiilor de referință, o descriere a stării corpurilor de apă. Programul de Acțiune Strategică Bilaterală pentru Nistru prevede măsurile practice de îmbunătăţire a situaţiei ecologice în bazinul transfrontalier.

Pe baza rezultatelor discuțiilor, Conferința:

 1. A atras atenția Guvernelor Moldovei și Ucrainei asupra degradării grave a ecosistemelor fluviale, a poluării continuie a acestora, a riscurilor existente de accidente tehnice și, în consecință, a unei tendințe constante de pierderi suplimentare de apă, biodiversitate și o reducere a potențialului de furnizare a serviciilor ecosistemice, ceea ce cauzează îngrijorare în rândul comunității științifice și publicul larg.
 2. A salutat activitățile proiectului GEF, în cadrul cărora 30 de experți, preponderent din Moldova şi Ucraina, cu asistența grupurilor de lucru ale Comisiei Nistrene, au dezvoltat o analiză de diagnostic transfrontalier (TDA), care a prezentat o evaluare cuprinzătoare și obiectivă a stării bazinului, și un Program de Acțiune Strategică (SAP), ce descrie măsuri specifice pentru îmbunătățirea stării bazinului și pentru dezvoltarea cooperării între cele două țări.
 3. A atras atenția asupra necesității de a opri imediat procesele de degradare și de a restabili peisaje formate istoric, păduri și plantații forestiere, situri de stepă, centuri de protecție a râurilor și fâşiile forestiere, ca elemente ale ecosistemelor ce sunt valoroase nu numai în ceea ce privește conservarea biodiversității, ci și joacă un rol important în adaptarea la schimbare climei și conservarea râurilor mici, și afirmă rolul cheie la schimbările în curs, inclusiv: secete, perturbarea regimului hidrologic al râurilor din bazin, ce este asociat, atât cu schimbările climatice, cât și cu eșecul țărilor bazinului de a lua măsuri adecvate de adaptare (o creștere semnificativă a acoperirii forestiere a bazinului și dezvoltarea unei rețele ecologice).
 4. A solicitat Ucrainei să renunțe la intenția de a construi șase centrale hidroelectrice în secțiunea plană a Nistrului Superior, prevăzut în Programul guvernamental pentru dezvoltarea energiei hidroelectrice din Ucraina până în 2026, adoptând o decizie politică adecvată.
 5. A atras atenția guvernelor asupra necesității de a armoniza și unifica abordările țărilor din bazinul Nistrului, în ceea ce privește cooperarea în reglementarea pescuitului industrial și recreativ în bazinul Nistrului Inferior și solicită, în legătură cu această problemă, să utilizeze prevederile din anexa V la Tratatul din 2012.
 6. A recomandat țărilor din bazinul Nistrului să extindă rețeaua de stații imobile de observare, pentru regimurile hidrologice, de temperatură și hidrochimice ale râului și să pună la dispoziție informațiile on-line.
 7. A salutat includerea de noi arii naturale protejate în fondurile rezervației naturale din bazinul Nistrului, incl. zona umedă "Dikul" de pe malul stâng al Nistrului.
 8. A atras atenția asupra importanței conservării râurilor mici din regiune și a prevenirii supra-reglementării lor cât mai curând posibil, ducând la degradarea și moartea lor.
 9. Și-a exprimat îngrijorarea extremă cu privire la amenințarea pentru Nistru, pe care o reprezintă numeroasele lacuri din Nistrul superior, pline de soluții de deșeuri chimice, și a solicitat guvernului ucrainean și organizațiilor internaționale să găsească cea mai rapidă soluție pentru a elimina amenințarea poluării râurilor.
 10. A atras atenția asupra invaziei în curs a bazinului Nistru de către speciile invazive de animale și plante.
 11. A exprimat regretul pentru absența reprezentanților regiunii Transnistrene în componenţa Comisiei bazinale Nistrene, inclusiv a grupurilor sale de lucru, care vor crea probleme în punerea în aplicare a sarcinilor sale atribuite.
 12. Constatăt și salutăt implicarea activă a organizațiilor neguvernamentale, a specialiștilor și a oamenilor de știință din Transnistria în cooperarea regională, cu privire la problemele bazinului Nistru, inclusiv în cadrul Platformei de mediu a Programului PNUD pentru măsurile de consolidare a încrederii în Moldova, susținută de Uniunea Europeană, și ia act de eficiența sa sporită.
 13. A salutat reluarea lucrărilor, privind crearea în Moldova pe ambele maluri ale Nistrului, a Parcului Național „Nistrul de Jos”, pe baza sitului Ramsar, proclamat anterior cu același nume și a solicitat Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova să sprijine fără întârziere această inițiativă.
 14. A solicitat comunității donatoare internaționale să sprijine cooperarea în continuare între Republica Moldova și Ucraina, în ceea ce privește gestionarea durabilă a Nistrului, în conformitate cu prevederile Acordului bazinal Nistrean din 2012.
 15. A salutat continuarea proiectului internațional BSB165, privind dezvoltarea unui sistem de monitorizare transfrontalieră, a impactului centralelor hidroenergetice asupra râurilor Mării Negre și rezultate intermediare în cadrul programului operațional regional al UE pentru Marea Neagră.
 16. A exprimat recunoștință sponsorului Conferinței - proiectul GEF / UNDP / OSCE / UNECE „Promovarea cooperării transfrontaliere și a gestionării integrate a resurselor de apă în bazinul fluviului Nistru”, precum și organizatorului - Asociația Internațională a Păstrătorilor Râurilor „Eco-TIRAS”, pentru oportunitatea de a discuta în mod eficient problemele de conservare a ecosistemelor râului Nistru și a bazinului său.
 17. Conferința a propus să transmită aceste recomandări Guvernelor statelor din bazinul fluviului Nistru.
   

  _________

  DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.