Conferința de presă „Problema braconajului pe Nistru”

În ultimele decenii s-a înregistrat o scădere a resursei piscicole, reducerea numerică şi dispariția în capturi a unui şir de specii valoroase de peşti. De asemenea, se remarcă modificarea structurii comunităţilor de pești, apariția și sporirea numărului celor invazive. Aceste schimbări sunt ca urmare a influenţei antropice asupra ecosistemului fluviului (construcţii hidrotehnice, îndiguirea malurilor și secarea plaurilor sau drenarea zonelor inundabile, creşterea braconajului), precum și scăderea volumului de populare cu puiet efectuată de către departamentele de mediu și unităţile piscicole.

Proiectul „Evaluarea obştească a braconajului pe Nistru” are ca scop implicarea societăţii în procesul de monitorizare și reducerea impactului negativ al braconajului asupra resursei piscicole și biodiversității Nistrului. Proiectul este realizat de către Organizația obștească „Ecospectrum” (Bender) în parteneriat cu Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras” (Chișinău) în cadrul Programului UE „Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. La derularea Proiectului au participat grupuri de ihtiologi și hidrobiologi din Chișinău și Tiraspol în colaborare cu departamentele de profil și asociațiile de pescari amatori de pe ambele maluri ale Nistrului. Durata proiectului – 1 an (mai 2022 - mai 2023).


În cadrul proiectului s-a efectuat o evaluare obştească a amplorii pescuitului ilegal atât la bazin, cât și în locurile de realizare a peștelui sălbatic în piețele de pe ambele maluri ale Nistrului. Monitorizarea cazurilor de braconaj pe Nistru a fost desfăşurată de echipele de ihtiologi de pe ambele maluri pe porţiunea de la satele Nimereuca și Hruşca până la satele Palanca și Nezavertailovca, inclusiv pe brațul Turunciuc.

În perioada mai 2022 - aprilie 2023 au fost efectuate 82 de deplasări de lucru în teren în cadrul cărora:

  • au fost depistate 363 încălcări ale regulilor de pescuit și cazuri de braconaj, dintre care 148 pe malul drept (în aceiași perioada de cărte Inspectoratul pt Protecția Mediului – 284) și 215 pe malul stâng (Inspectoratul transnistrean – 414 cazuri).
  • au fost constatate 270 cazuri de vânzare a peștelui braconat în piețele din Chișinău și Tiraspol, dintre care pe malul drept 178 şi pe malul stâng 92. Cazurile de vânzare în piețe a peștelui de râu braconat sunt permanente.
  • potrivit experţilor si conform legislaţiei în vigoare paguba totala pentru resursa piscicolă din Nistru a constituit pe malul drept 101471500, echivalent cu 5.217.634€, pe malul stâng 2.314.800 ruble, echivalent cu 128.600 €.

Monitorizarea braconajului pe fluviul Nistru s-a realizat cu sprijinul şi susţinerea Agențiilor teritoriale de mediu de pe ambelor maluri.

Proiectul a permis de a efectua o analiză a legislației existente pe problema pescuitului în contextul eficientizării acesteia şi prevenirii braconajului, precum și pentru a elabora unele propuneri care vizează conservarea și restabilirea resursei piscicole a Nistrului. Aceste recomandări includ atât măsuri legislative, cât și instituționale:

 • diversificarea perioadelor de prohibiţie sezonieră în funcţie de specia peștelui;
 • extinderea drepturilor inspectorilor piscicoli în ceea ce privește verificarea provenienţei peștelui pescuit în mijloacele de transport și în locurile de realizare;
 • amplificarea rolului inspectorilor obşteştii;
 • sporirea potenţialului organizatoric al serviciilor de protecţie a peştilor;
 • intensificarea rolului consiliilor ihtiologice în deciziile agențiilor de mediu de pe ambele maluri ale fluviului
 • dezvoltarea cooperării transfrontaliere cu Ucraina în protejarea resurselor piscicole.


Implementarea activităților proiectului a făcut posibilă stabilirea cooperării și informarea eficientă a departamentelor de profil și a organizațiilor de pescari amatori cu privire la problema braconajului pe Nistru, precum și înaintarea unor propuneri pentru eficientizarea măsurilor de protecție a peștilor.

Astfel, pe 9 noiembrie 2022 la Universitatea T.G. Şevcenco din mun. Tiraspol a avut loc o masă rotundă pe tema „Monitorizarea obştească a braconajului pe Nistru ca una dintre modalitățile de conservare și restabilire a resursei piscicole ale Nistrului”. La eveniment au participat reprezentanți ai departamentelor de mediu, inspectoratelor piscicole, comunității științifice și ai asociațiilor de pescari amatori de pe ambele maluri ale Nistrului. În cadrul mesei rotunde s-a prezentat Proiectul „Evaluarea obştească a braconajului pe Nistru” și s-au raportat rezultatele monitorizării braconajului pe Nistru în perioada mai-octombrie 2022. Pe lângă aceasta, participanții au fost familiarizați cu rezultatele parvenite din analizarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de pescuit ilegal.

În cadrul mesei rotunde s-au discutat aspectele ce ţin de necesitatea armonizării şi coroborării regulamentelor de pescuit, unificării listelor cu speciile protejate de pești pe ambele maluri ale Nistrului, oportunitatea extinderii competențelor inspectoratelor în ceea ce privește efectuarea controalelor în locurile de realizare a peştilor. S-a remarcat, de asemenea, utilitatea măririi responsabilității pescarilor amatori la respectarea regulilor de pescuit și diferențierea amenzilor în cazul încălcării acestora. Participanții la masa rotundă au susținut propunerea de restabili serviciul de inspectori obşteşti pentru protecţia peştilor, precum și necesitatea intensificării monitoringului științific al populațiilor de pești prin reluarea practicii de pescuit de control în scopuri ştiinţifice, etc.

În scopul creșterii gradului de informare a pescarilor amatori despre regulile de pescuit și responsabilităţile în cazul încălcării acestora, echipa de proiect a pregătit și publicat un îndrumar în limbile română și rusă. Versiunile electronice ale acestor publicații vor fi postate și pe site-urile departamentelor de mediu de pe ambele maluri.


Informații mai detaliate despre activitățile proiectului și rezultatele acestora vor fi prezentate în cadrul desfăşurării meselor rotunde finale „Cooperarea societăţii publice de pe ambele maluri ale Nistrului pentru conservarea și restabilirea resursei piscicole”, care vor avea loc pe 19 mai 2023 (Chișinău, bd. Stefan cel Mare nr.162, Ministerul Mediului al R. Moldova, etajul 10, sala nr.1015, începutul la ora 10.00) și pe 26 mai 2023 (Tiraspol, str. 25 Octombrie 107, Universitatea Nistreană T.G. Şevcenco, blocul „B”, aula nr.202, începutul la ora 14.00).


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.