Confederaţia Sindicatelor din Moldova a înaintat Guvernului mai multe revendicări privind sporirea protecţiei sociale şi economice a angajaţilor

Comitetul Executiv al Confederaţiei Sindicatelor din R. Moldova (CSRM) se arată îngrijorat vizavi de unele politici social–economice ale statului şi a înaintat Guvernului mai multe revendicări privind sporirea protecţiei sociale şi economice a angajaţilor, transmite Info-Prim Neo. Eficienţa politicilor Guvernului orientate spre asigurarea stabilităţii macroeconomice, dezvoltarea sectorului real şi majorării veniturilor salariale este prea modestă şi nu contribuie la îmbunătăţirea esenţială a situaţiei materiale a populaţiei, se arată în scrisoarea adresată Guvernului. “Capacitatea de cumpărare a populaţiei este mult prea redusă, o remunerare ce nu acoperă minimul necesar de supravieţuire. Iar pensiile şi îndemnizaţiile adresate familiilor cu copii, constituie un factor primejdios pentru stabilitatea socială, economică şi politică a ţării”. Potrivit CSRM, sistemul existent de salarizare nu este încă unul durabil din punct de vedere al protecţiei veniturilor salariale. Deocamdată, nivelul conţinutului real al salariilor angajaţilor sporeşte insuficient, nu asigură efectiv nevoile acestora şi nu există o corelare optimală dintre costul muncii şi salariile ridicate. Mai mult, se tergiversează punerea în aplicare a cadrului legislativ unic privind salarizarea angajaţilor în sectorul bugetar. Până la moment nu există metodologii ştiinţifice de evaluare argumentată a preţului forţei de muncă, iar sărăcia la sat se amplifică. În acest context, Comitetul Executiv al CSRM cere Guvernului stabilirea salariului minim pe ţară la nivelul mărimii valorice a minimului de existenţă, încetarea necondiţionată a imixtiunilor din partea autorităţilor administraţiei publice de toate nivelurile, în treburile interne ale organizaţiilor sindicale, membre ale CSRM, De asemenea, CSRM a înaintat propuneri de modificare a Codului fiscal privind stabilirea scutirii personale din sursele de venit impozabile pentru persoanele fizice rezidente la nivelul minimului de existenţă. La fel, cere urgentarea punerii în aplicare a Legii cu privire la sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, precum şi modificarea Regulamentului cu privire la modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Drept răspuns la aceste solicitări, viceministrul economiei şi comerţului, Sergiu Sainciuc a menţionat că salariul minim, în dependenţă de sursele financiare disponibile, sistematic va fi reexaminat cu scopul de a atinge valoarea minimului de existenţă. Totodată, Guvernul se arată dispus în orice moment să reia negocierile în problema dată, cât şi în alte chestiuni, în cazul când sindicatele şi patronatele sunt de asemenea disponibile. Referitor la imixtiuni, viceministrul economiei a spus că Guvernul tratează egal şi colaborează cu ambele confederaţii sindicale, a susţinut şi va susţine în continuare propunerile şi iniţiativele argumentate, reale şi nu populiste, indiferent de care sindicate vor fi înaintate .

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.