ACC: Precizări privind desfășurarea licitației de achiziționare a contoarelor inteligente

Apă Canal Chișinău (ACC) vine cu precizări față de modul de desfășurarea a licitației privind achiziționarea contoarelor inteligente. Într-un comunicat de presă al instituției se menționează că prevederile Regulamentului cu privire la scopul achizițiilor publice au fost atinse, odată ce câștigătoare a fost desemnată oferta cu cel mai mic preț, propusă de SRL ,,Partener Energo”. ACC mai menționează că evaluarea ofertelor de către Comisia de achiziții a avut loc după criterii calitative, după criteriul celui mai mic preț, al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.

Pe parcursul anului 2020, ACC a desfășurat o procedură de achiziție la licitație deschisă. Procedura a fost transparentă și, în vederea asigurării participării unui număr nelimitat de persoane interesate, pe site-ul www.acc.md și în Monitorul Oficial a fost publicată repetat invitația de participare privind achiziționarea contoarelor inteligente pentru apă rece, sistem de citire automatizat a datelor cu exportul lor către softul de facturare – precizează întreprinderea.

Ca urmare a desfășurării licitației, Partener Energo, în baza contractului atribuit operatorului economic, a fost desemnată câștigătoare după criteriul cel mai mic preț. În procesul de achiziție au fost procurate: 1000 contoare electronice cu sistem de citire automatizat a datelor DN-15mm, L-110mm; 69 de contoare electronice cu sistem de citire automatizat a datelor DN-20mm, L-190mm și 1 sistem de citire a datelor (outdoor gateway).

Potrivit ACC, aceste sisteme inteligente implementate de operator exclud implicarea factorului uman în citirea datelor contoarelor, oferă precizie în volumul de servicii prestat pentru fiecare loc de consum, precum și sensibilizează oricare abatere tehnică la înregistrarea consumului de apă. Iar eficiența și performanța tehnologiilor implementate de către ACC pot fi demonstrate oricând persoanelor interesate. Adițional, ACC reține că, odată cu realizarea acestui proiect dispare problema privind „cota-parte” serviciului public de alimentare cu apă.

Potrivit regulamentului, fiecare membru al comisiei de achiziție este obligat să semneze, pe propria responsabilitate, o declarație de confidențialitate şi imparțialitate prin care se angajează să respecte necondiționat mai multe prevederi. Este vorba despre faptul că nu este soţ (soţie), rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu membrii consiliului de administrație sau ale unui alt organ de conducere al unuia dintre ofertanți; în ultimii trei ani nu a activat sau colaborat cu unul dintre ofertanți, nu a făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere, de administrație al acestora; nu deține cote-părţi sau acțiuni în capitalul social al ofertanților.

Potrivit ACC, lista exhaustivă a interdicțiilor legale denotă lipsa calității de parte interesată în desfășurarea procedurii de achiziție a directorului general interimar, Anatolie Lichii, odată ce condițiile regulamentului au fost respectate. ACC menționează că, odată cu adoptarea deciziei Comisiei de achiziție privind desemnarea câștigătorului în baza criteriului celui mai mic preț, se exclude dreptul discreționar al directorului general de a nu semna contractul atribuit operatorului economic.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.