Complexul memorial “Gloria militară” a fost reconstruit ilegal şi de şapte ori mai rapid decât în mod normal

Complexul memorial “Gloria militară” din capitală a fost reconstruit cu mari abateri de la legislaţia în vigoare, ilegal şi de şapte ori mai rapid decât în mod normal - acestea sunt concluziile unui control al Curţii de Conturi (CC) şi ale fostului director interimar al Direcţiei municipale Construcţii capitale, Ion Dermenji. Raportul CC urmează să fie pus în discuţie în cadrul şedinţei de joi, 22 noiembrie, a Consiliului municipal Chişinău (CMC). În nota informativă ataşată la proiectul de decizie CMC, fostul şef interimar al Direcţiei construcţii capitale, Ion Dermengi explică ilegalităţile comise prin existenţa „poruncii organelor ierarhic superioare din august 2005, prin care reconstrucţia obiectului urma să fie finalizată la 1 mai 2006”. Potrivit lui, autorităţile centrale au decis ca „Gloria Militară” să se reconstruiască în paralel cu elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, iar permisiunea în acest sens a fost eliberată de Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului. Conform tuturor normelor în vigoare, numai documentaţia de proiect şi deviz pentru un asemenea obiect se elaborează în termen de 5-6 luni, iar reconstrucţia propriu-zisă - în termen de 18-24 luni. În realitate, proiectarea şi reconstrucţia s-au executat timp de 4 luni în total, mai menţionează fostul şef interimar. Printre ilegalităţile descoperite de CC se numără organizarea licitaţiei publice pentru contractarea primului antreprenor „Moldconstruct-Market” în lipsa documentaţiei de proiect şi a calculelor expertizate de deviz. Atunci Direcţia construcţii capitale nu a cerut ofertantului să depună în timpul încheierii contractului de execuţie a lucrărilor o garanţie de bună execuţie, care urma să constituie 5-15% din valoarea contractului în scopul asigurării investitorului de îndeplinirea cantitativă, de calitatea necesară şi în perioada convenită a contractului. După ce câştigătorul licitaţiei şi-a retras oferta, o a doua licitaţie aşa şi nu a fost organizată, iar antreprenor al lucrărilor a devenit SA „Galeria de Piatră” oferta căreia nu a fost apreciată în cadrul licitaţiei. De asemenea, CC spune că Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a teritoriului a coordonat executarea paralelă pe etape a lucrărilor de reconstrucţie şi elaborare a documentaţiei de proiect a obiectului, contrar prevederilor Legii privind calitatea în construcţii, care stipulează că lucrările de construcţie se execută doar în bază de proiect. Institutul „Chişinăuproiect” a eliberat pe parcursul executării lucrărilor şase variante de proiecte de executare a lucrărilor, prezentând de fiecare dată devize generale de cheltuieli pentru verificare cu valoarea de 34,5 mln lei, 57,4 mln lei, 57,7 mln lei, 52,9 mln lei, 41,5 mln lei. Ultimul deviz verificat al obiectului, de la 5 aprilie 2007, constituie 34,8 mln de lei. Cu acest deviz nu este de acord Ion Dermengi care spune că fără temei au fost excluse lucrări în valoare de 11 mln lei. O altă ilegalitate constă în faptul că proiectul de executare nu a fost aprobat nici până astăzi de autorităţile administraţiei publice locale. De asemenea, probele plăcilor de beton pentru trotuare şi amestecurile de nisip şi ciment din substrat nu corespund cerinţelor de calitate, iar costul plăcilor de beton pentru trotuare faţă de cel prevăzut în ultimul deviz de cheltuieli a fost exagerat cu 1,7 mln lei. Potrivit proceselor verbale de recepţionare a lucrărilor şi serviciilor executate, beneficiarul a admis în 2006 cheltuieli adiţionale în valoare de 11,56 mln lei, neprevăzute în buget şi contractul de antrepriză. Inventarierea articolelor de granit a stabilit lipsuri de bunuri în valoare de peste 60 mii de lei. Complexul memorial „Eternitate”, până la restaurare nu era la evidenţa contabilă nici a Primăriei municipiului Chişinău, nici a Ministerului Culturii şi Turismului şi nici a Ministerului Apărării, însă bunurile obţinute în rezultatul demolării au fost luate la evidenţa contabilă a Ministerului Apărării şi a Direcţiei construcţii capitale a Primăriei mun. Chişinău doar din punct de vedere cantitativ, fără preţ. Către începutul lucrărilor de reconstrucţie obiectul nu a fost evaluat de către o comisie specială constituită în acest scop. Proiectul de decizie al CMC prevede să se ia act de rezultatele controlului Curţii de Conturi; de faptul că în baza dispoziţiei primarului general interimar din 28 martie 2007, Tudor Gnaciuc a fost eliberat din funcţia de şef interimar al Direcţiei construcţii capitale. Direcţia construcţii capitale va fi obligată să informeze CMC despre măsurile întreprinse pentru lichidarea neajunsurilor şi rebuturilor depistate la obiectivul menţionat etc.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.