Programul de stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 este considerat ineficient de către conducerea Asociaţiei Micului Business

Preşedintele Asociaţiei Micului Business, Eugen Roşcovan, consideră ineficient Programul de stat de susţinere a micului business pentru anii 2002- 2005. El a declarat pentru Info-Prim Neo că în ultimii ani nu s-a întreprins nimic real pentru stimularea activităţii agenţilor economici din micul business şi pentru facilitarea iniţierii unei afaceri. Eugen Roşcovan a menţionat că darea de seamă a Ministerului Economiei şi Comerţului cu privire la implementarea Programului de stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005, prezentată vineri, în cadrul şedinţei comisiei tripartite Guvern-Sindicate-Patronat, este formală şi nu prezintă situaţia reală, care „este foarte tristă”. Potrivit lui, Ministerul Economiei a fost nevoit să recunoască faptul că ponderea locurilor de muncă din micul business constituie doar 30 la sută, a vânzărilor - doar 26 la sută, în situaţia când în micul business activează circa 29,4 mii de întreprinderi, ce constituie 92 la sută din numărul total de întreprinderi din ţară. “Aceste cifre se repetă deja de mai bine de 10 ani. Cei care încearcă în prezent să iniţieze o afacere o fac mai mult din umbră, fiindcă avem o impozitare foarte agresivă, avem controale excesive, avem un mediu de afaceri nefavorabil, nemaivorbind de faptul că astăzi nu poţi găsi un credit ieftin şi adecvat pentru a porni o afacere. Programul de stat nu a fost finanţat deloc din partea statului, iar resursele financiare obţinute din granturi s-au pierdut pe coridoarele ministerelor”, a mai spus Roşcovan. Potrivit datelor prezentate, în cadrul şedinţei comisiei tripartite Guvern – Sindicate - Patronat, de către şefa Direcţiei dezvoltarea businessului mic şi mijlociu din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Iulia Iabanji, deşi nu a existat o acoperire financiară a programului din resursele bugetului naţional, acesta a fost realizat în proporţie de 85 la sută, fapt care se datorează în mare parte suportului financiar al donatorilor străini. Pe parcursul anilor 2002-2004, numărul agenţilor din micul business s-a majorat cu circa 5700 întreprinderi, numărul persoanelor care activau în domeniul micului business a crescut cu circa 43 mii, depăşind 170 mii persoane. În 9 luni ale anului 2005, numărul întreprinderilor micului business a constituit 29,4 mii întreprinderii, sau cu 2,4 mii întreprinderii mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2004. Veniturile din vânzări ale agenţilor micului business în perioada de referinţă au însumat 17,065 mlrd de lei sau 25,5 la sută din venituri din vânzări în total pe economie. Majoritatea agenţilor micului business îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului, constituind în 9 luni al anului trecut 43,9 la sută din totalul întreprinderilor din ramură. În industria prelucrătoare activează 3,7 mii de întreprinderi sau 12,6 la sută. Potrivit sursei citate, în perioada implementării Programului de stat de promovare a micului business, s-au depus eforturi susţinute pentru crearea mediului de afaceri favorabil pentru dezvoltarea micului business, pentru susţinerea investiţională a întreprinderilor, prin intermediul tehnologiilor financiare progresive, pentru pregătirea şi reprofilarea cadrelor, pentru integrarea sistemului proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor micului business.

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.