Alegeri pe înțelesul tuturor: rezultatele alegerilor

Print Send by email
05:09, 16 Feb 2019

Alegeri pe înțelesul tuturor: rezultatele alegerilor

În ziua alegerilor, la ora 21.00, președintele biroului electoral al secției de votare anunță încheierea procesului de votare, dispune închiderea secției de votare și începe numărarea voturilor. Înainte de a se deschide urnele de vot, toate buletinele de vot rămase neutilizate se numără, președintele biroului aplică pe ele ștampila „Anulat”, apoi le leagă separat și le sigilează.

După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, președintele biroului electoral, în prezența membrilor biroului și a persoanelor autorizate să asiste la numărare, deschide urnele. Mai întâi se deschid urnele mobile, se numără buletinele din ele, se confruntă cu numărul de buletine eliberate în acest scop, apoi se deschid celelalte urne și se determină pentru care concurent electoral s-a votat. Președintele biroului electoral predă consiliului electoral de circumscripție, nu mai târziu de 18 ore după anunțarea închiderii secțiilor de votare, buletinele cu vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, procesul verbal, buletinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile și contestațiile, toate fiind sigilate într-o cutie.

Consiliul electoral de circumscripție consemnează rezultatele totalizării voturilor pe întreaga circumscripție într-un proces-verbal. Copii ale procesului-verbal respectiv se înmânează reprezentanților concurenților electorali și observatorilor, la solicitarea acestora. Totodată, Consiliul electoral de circumscripție prezintă documentul respectiv Comisiei Electorale Centrale în decurs de 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare.

În baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripție, CEC întocmește, în termen de 5 zile, un proces verbal cu rezultatele alegerilor. În cazul unui dezacord cu rezultatele prealabile, concurenții electorali pot solicita renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de instanța de judecată și se efectuează de către aceleași organe electorale, substituindu-se organele electorale vinovate de fraudă. Până nu se pronunță toate instanțele pe caz, CEC nu transmite actele către Curtea Constituțională.

În termen de 5 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislație, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituțională validează mandatele deputaților aleși și confirmă listele candidaților supleanți.

Prag de participare pentru validarea alegerilor parlamentare nu există, iar referendumul va fi valabil dacă la el vor participa 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

După expirarea termenului de 6 luni, buletinele cu voturile valabil exprimate, buletinele nevalabile și buletinele anulate, precum și certificatele cu drept de vot remise instanței de judecată se nimicesc, iar listele electorale se transmit Comisiei Electorale Centrale în termen de 10 zile de la confirmarea legalității alegerilor. Comisia Electorală Centrală asigură accesul la documentele menționate în prezentul articol în conformitate cu Legea privind accesul la informație și cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
–––

Rubrica IPN „Alegeri pe înțelesul tuturor” vine să explice noțiuni, termene și practici care țin de alegerile parlamentare în sistemul electoral mixt și de referendumul consultativ, care vor avea loc la 24 februarie.

05:09, 16 Feb 2019

Alte știri

20 Decembrie 2016
RSS
Anul 2016 în evenimente și imagini: februarie
free
19 Decembrie 2016
Anul economic 2016, văzut de experții din domeniu
free
28 Februarie 2018
Schimbarea guvernării la Chișinău ar putea deteriora în mod fatal relația moldo-română, analist
free
02 Aprilie 2016
Expert: Autoritățile ne dau de înțeles că nu sunt interesate de recuperarea banilor
19 Ianuarie 2019
Alegeri pe înțelesul tuturor: listele de subscripție
free
01 Aprilie 2016
Nicu Popescu: În următorul deceniu nu se pune problema aderării Moldovei la UE
free
19 Ianuarie 2019
Principalul, scurt pe doi – Sinteza IPN din 18 ianuarie 2019
free
19 Decembrie 2016
Provocări și oportunități pentru agenda europeană în 2016, OP-ED
free
27 Februarie 2018
Consiliul UE încearcă să transmită semnale privind îngrijorările de pe agendă, opinie
free
01 Aprilie 2016
Republica Moldova se află într-un proces de degradare continuă, opinii
free
26 Februarie 2018
Programul „Prima casă” va permite tinerilor să rămână în țară, deputat
free
Afilierea pro-europeană a sistemului oligarhic din Moldova îi asigură supraviețuire politică, opinie
free
Diagnoza oligarhiei din Moldova, Ucraina și Georgia și soluții pentru deoligarhizare, OP-ED
free
31 Martie 2016
Expert Constituțional: Decizia CEC de a respinge inițiativa referendumului este eronată
18 Ianuarie 2019
Alegeri pe înțelesul tuturor: circumscripțiile
free
24 Februarie 2018
Programul „Prima Casă” prevede reducerea exodului tinerilor peste hotare, opinie
free
18 Ianuarie 2019
Cornelia Cozonac: Dacă ANI ar funcționa foarte bine, o mare parte din candidați nu intra în cursa electorală
free
Principalul, scurt pe doi – Sinteza IPN din 17 ianuarie 2019
free
31 Martie 2016
A fost ratificat Acordul de comerț liber cu Turcia
23 Februarie 2018
Summit-ul pentru securitate de la Chișinău este de o importanță foarte mare, opinie
free

ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Orange Moldova

Orange Systems inspiră comunitatea IT să guste din noua rețetă de a lucra în IT

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Tehnologiile științifice bazate pe probe în monitorizarea campaniei electoraleConferințe IPN [HD] | Republica Moldova, de la promisiuni la realizări, raport
Conferințe IPN [HD] | Gheorgihi Grozav: Prezentarea Programului electoralConferințe IPN [HD] | Călin Vieru: Noutăți importante despre evoluția campaniei electorale
Vezi toate
banner creditex