COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

RO/RU Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne își va anunța verdictul în procesul dintre CNOS și Federația de Taekwondo

Bucuresti street 90, MD-2012 Chisinau
Republic of Moldova
tel: +373 22 874 555
email: info@taekwondowtf.md
web: www.taekwondowtf.md

14 septembrie 2017, Chișinău


Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne își va anunța verdictul în procesul dintre CNOS și Federația de Taekwondo din R. Moldova
 

Una dintre cele mai de succes organizații obștești de sport din țară, Federația Taekwondo WTF (versiunea olimpică) a înaintat către Curtea Internațională de Arbitraj Sportiv (CAS) cu sediul la Lausanne, Elveția, un apel de contestare a hotărârii Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNOS). Această hotărâre luată de forul olimpic din R. Moldova prevede suspendarea pe termen nelimitat a activității Federației Taekwondo WTF în calitate de membru al CNOS. Cazul respectiv, care va fi examinat de CAS în data de 3 octombrie curent la Lausanne, constituie un Proces fără precedent în istoria sportului moldovenesc.

Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova în luna martie a.c. a luat decizia să suspendeze pe un termen nelimitat calitatea de membru CNOS al Federației de Taekwondo WTF. Motivele unei astfel de decizii rămân extrem de obscure. Se pare că această hotărâre a fost luată în baza câtorva plângeri parvenite din partea unor sportivi aflați sub influența lui Vladislav Mazur, fost antrenor al lotului național de taekwondo, generând astfel cel mai de proporții scandal din istoria sportului moldovenesc.

Este de-a dreptul stupefiant faptul că CNOS din start a abordat o atitudine agresivă față de Federație și, folosind propriile declarații de apărare a drepturilor sportivilor drept paravan, a anunțat despre oprirea activității Federație naționale de Taekwondo WTF în cadrul mișcării olimpice a țării. Consecințele unei astfel de hotărâri par a fi destul de grave. Astfel, taekwondiștilor moldoveni riscă să li se interzică accesul la Jocurile Olimpice, iar proba de taekwondo, aflată în R. Moldova pe parcursul ultimilor ani în vădită ascensiune, riscă să fie marginalizată la modul cel mai nepermis.

Conflictul în cauză a fost declanșat încă anul trecut, când Vladislav Mazur era antrenor al selecționatei. Atunci s-a constatat că el a sustras mijloace bănești din fondurile de premiere oferite de Ministerul Tineretului și Sportului unor alți antrenori pentru merite și rezultate deosebite în domeniul sportului. Drept urmare, Federația de specialitate l-a revocat pe V. Mazur din funcția de antrenor al naționalei și i-a stopat activitatea în cadrul forului respectiv. Mai mult decât atât, pentru acțiuni ce aduc prejudicii mișcării de taekwondo, Federația Mondială de profil WTF i-a retras pe un termen de un an de zile licența de antrenor.

În treacăt fie spus, în prezent persoana în cauză riscă o sancțiune mai gravă decât pierderea licenței pe o perioadă de un an. Asta fiindcă el, la un turneu internațional desfășurat în Olanda, fiind deja lipsit de licența de antrenor, a participat la întreceri folosind numele unei alte persoane. Înșelăciunea nu peste mult timp a ieșit la suprafață, în prezent acest caz fiind investigat de comisiile juridice și de antrenori din cadrul Uniunii Europene de Taekwondo.

Sprijinul acordat de către CNOS acestei persoane s-a transformat în scurt timp într-o atitudine nedesimulată de ură față de reprezentanții Federației naționale de taekwondo. Astfel, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016, niciun reprezentant al CNOS nu a fost prezent la concursul de taekwondo, la care a participat reprezentantul Republicii Moldova Aaron Cook. De asemenea, până în prezent, din partea CNOS nimeni n-a catadixit să efectueze o vizită la noul oficiu al Federației. De un spijin financiar din partea forului național olimpic pentru taekwodo – un sport olimpic, de altfel – nici că poate fi vorba. Din contră, CNOS a lansat la adresa Federației un adevărat flux de reproșuri și revendicări, care aduc mai mult a resentimente generate de gelozie și dorință de răzbunare.

Relațiile dintre CNOS și Federația de Taekwondo în acest an s-au vădit tot mai încordate. CNOS a formulat către Federație o serie de cerințe ce țin de gestionarea internă a forului sportiv în cauză, ceea ce constituie o încălcare gravă a Regulamentului de funcționare a organizațiilor obștești, stipulat de legislația Republicii Moldova. În paralel, s-au făcut presiuni asupra Federației ca aceasta să-l repună pe Vladislav Mazur în funcția de antrenor. Pe marginea acestui subiect au fost inițiate câteva runde de negocieri, care până la urmă nu au dus la niciun rezultat. În consecință, CNOS a purces la niște măsuri radicale, comunicând într-un final că suspendează activitatea Federației de Taekwondo în calitate de membru al mișcării olimpice. Cu toate acestea, pentru a putea suspenda activitatea vreunei Federații în calitate de membru al CNOS, sunt necesare motive serioase și bine argumentate. Pe când în cazul nostru o asemenea hotărâre a fost luată doar în baza declarațiilor lui V. Mazur și a câtorva sportivi. În același timp, Comitetul Național Olimpic și Sportiv nici măcar nu a indicat în capetele de acuzație care prevederi ale Cartei Olimpice sau statului CNOS au fost încălcate de Federație.

În această ordine de idei, Federația de Taekwondo WTF din Republica Moldova, fiind absolut sigură de caracterul ilegal al acțiunilor CNOS în acest caz de răsunet, a luat hotărârea de a apela în căutarea dreptății la Curtea Internațională de Arbitraj Sportiv (CAS) cu sediul la Lausanne, Elveția. Menționăm că Federația din start a atenționat asupra unor consecințe negative pentru CNOS, inclusiv de ordin financiar, în cazul în care se va ajunge la etapa adresării la o instanță internațională de arbitraj. Audierile vor avea loc la Lausanne, pe 3 octombrie curent, când, cel mai probabil, va fi pronunțată o hotarâre judecatorească definitivă.

 

НОСК - Федерация тхэквондо Молдовы: Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынесет вердикт 3 октября
 

Скандал в молдавском спорте! Одна из ведущих спортивных общественных организаций страны – Федерация тхэквондо WTF Молдовы, после бессрочного приостановления своей деятельности в качестве члена Национального олимпийского и спортивного комитета (НОСК), подала апелляцию в международный Спортивный арбитражный суд (CAS). Дальнейшая судьба этого перспективного олимпийского вида спорта определится 3 октября, когда в Лозанне состоится слушание этого дела, первого в истории отечественного спорта.

В марте этого года исполком Национального олимпийского и спортивного комитета Молдовы (НОСК) принял решение о приостановлении членства Федерации тхэквондо в своих рядах на неопределенный срок. Понять мотивы этого невнятного решения крайне сложно. Судя по всему, оно основано на неких жалобах нескольких спортсменов, которые под влиянием бывшего тренера национальной сборной Владислава Мазура стали соавторами самого крупного скандала в истории отечественного спорта.

Удивительно, но исполком НОСК, прикрываясь лозунгами защиты интересов спортсменов, сразу занял агрессивную позицию и просто объявил о приостановке деятельности федерации тхэквондо в рамках олимпийского движения страны. Чем это грозит в будущем, понять несложно. Молдавские тхэквондисты лишатся возможности участвовать в Олимпийских играх, а, значит, практически под сомнением оказывается дальнейшая судьба этого олимпийского вида спорта, который в последние годы переживает небывалый подъем.

История этого конфликта имеет свое начало в 2016 году. Тогдашний наставник национальной сборной Владислав Мазур был уличен в присвоении обманным путем денежных вознаграждений Министерства молодежи и спорта, полагающихся за спортивные достижения другим тренерам. За это он был отстранен профильной федерацией от дальнейшей деятельности. Более того, за действия, дискредитирующие тхэквондо, решением Всемирной федерации тхэквондо (WTF) Владислав Мазур на год был лишен тренерской лицензии. И тогда он решил «сыграть в войну», заручившись поддержкой руководителей НОСК. Кстати, сейчас Владислав Мазур рискует получить более серьезное наказание, чем приостановление лицензии на год. На международном турнире в Голландии он, лишенный международной тренерской лицензии, выдал себя за другого тренера. Обман раскрыли быстро, и сейчас этот прецедент расследуется тренерской и юридической комиссиями Европейского Союза Тхэквондо. Вне сомнений, действия тренера-самозванца уже нанесли серьезный урон имиджу отечественного тхэквондо.

Поддержка НОСК провокатора и мошенника вылилась в открытое враждебное отношение к представителям отечественной федерации тхэквондо. Так, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро ни один из представителей НОСК не присутствовал на соревнованиях по тхэквондо, где участвовал молдавский спортсмен Аарон Кук. До сих пор никто из руководства НОСК даже не посетил новый офис федерации, не говоря уже о финансовой поддержке этой олимпийской дисциплины. Вместо этого начались постоянные упреки и претензии, больше похожие на ревность и попытку свести какие-то личные счеты.

В начале этого года отношения между НОСК и федерацией тхэквондо заметно обострились. НОСК, видимо, забыв олимпийские принципы, явно хочет усмирить слишком принципиальную организацию. Со стороны НОСК был выдвинут ряд требований, касающихся внутреннего управления федерацией, то есть, явно нарушался регламент деятельности общественных организаций. Попутно от федерации потребовали вернуть Владислава Мазура в тренерский состав. Несколько раундов переговоров ситуацию не изменили. Тогда руководство НОСК решилось на крайние меры, сообщив о бессрочном приостановлении деятельности федерации в качестве члена НОСК. Однако чтобы приостановить членство любой федерации в НОСК, нужно иметь очень веские причины. Решение было принято всего лишь на основании жалоб все того же Владислава Мазура и нескольких спортсменов. При этом никто не может объяснить, какие именно пункты олимпийской хартии и или устава НОСК могла нарушить федерация.

Будучи абсолютно убежденной в незаконности действий со стороны НОСК, Федерация тхэквондо Молдовы приняла решение защищаться в международном Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария). Профильная федерация срезу предупредила о возможных негативных последствиях для НОСК, в том числе финансовых. Слушание этого дела состоится в Лозанне 3 октября, и тогда в этом вопросе, скорее всего, будет поставлена точка. В случае проигрыша НОСК будет обязан компенсировать немалые расходы на оплату судебных пошлин и затраты на услуги адвокатам. Эти деньги можно было бы потратить на развитие спорта в Молдове, а не на сведение личных счетов и утешение собственных амбиций.


DISCLAIMER:
Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.

 


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Consiliul de Presă

Start Votare pentru Candidații la Premiul Național de Etică și Deontologie Jurnalistică 2018!

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Live streamConferințe IPN [HD] | Concluzii după Congresul Mondial al Familiei
Conferințe IPN [HD] | Organizarea unei Adunări consultativeConferințe IPN [HD] | Liceul Teoretic ,,Orizont"
Vezi toate
banner creditex