COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Construcția spațiului locativ din mijloacele cetățenilor: cum protejăm investitorii?


Reglementează oare statul raporturile dintre companiile de construcții și cetățenii-investitori? Sunt suficiente măsurile întreprinse de autorități pentru a apăra interesele cetățenilor care investesc în construcția apartamentelor? Cu ce probleme se confruntă persoanele care încredințează mijloacele bănești în companiile de construcții care devin insolvabile? Ce acțiuni se impun de urgență pentru a îmbunătăți starea de lucruri și diminua riscurile investițiilor în construcția spațiului locativ? – la aceste și alte întrebări au răspuns participanții la masa rotundă organizată de Transparency International -Moldova.

La 10 martie 2017, Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a organizat o masa rotundă în cadrul căreia au fost discutate problemele-cheie în domeniul construcțiilor spațiului locativ din mijloacele cetățenilor, prezentate rezultatele sondajului persoanelor care au pătimit urmare a investițiilor în construcția locuințelor și formulate căile prioritare de perfecționare a cadrului legal din domeniu. La eveniment au participat persoane pătimite, reprezentanți ai autorităților publice, societății civile, mass-mediei. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Building Living Space for Poor: Protect the Unprotected” susținut financiar de Ambasada Regatului Olandei în România.  

Problemele din domeniul construcțiilor spațiului locativ din mijloacele cetățenilor s-au agravat în ultimii ani, peste 30 companii de construcții au falimentat fără a finaliza proiectele, ceea ce a dus la prejudicierea investitorilor, mulți din ei rămânând și fără apartamente, și fără mijloacele investite. Practic fiecare al cincilea bloc locativ monitorizat de Inspecția de Stat Construcții ar fi cu probleme[1].

Rezultatele sondajul efectuat de TI-Moldova[2] atestă că aproape un sfert din respondenți nu s-au informat suficient despre activitatea companiilor de construcții cărora le-au încredințat banii. Majoritatea respondenților află despre ofertele companiilor de construcții din publicitate, însă aceasta nu conține careva date despre activitatea companiei (licență, nr. de înregistrare de stat, etc.). Aproape jumătate din interlocutorii care s-au adresat la diferite autorități ale statului pentru a rezolva problemele, nu le-au soluționat. Printre cauze au fost invocate: lipsa prevederilor legale care ar apăra drepturile cetățenilor-investitori și ar responsabiliza companiile de construcții; corupția în domeniul construcțiilor, în special la eliberarea autorizațiilor de construcții, certificatelor de urbanism și darea în exploatare a blocurilor de locuit; schemele criminale ce țin de utilizarea contrar destinației a banilor colectați de la cetățeni, vânzarea repetată a apartamentelor. De asemenea, interlocutorii consideră că patronii unor companii de construcții sunt protejați de demnitarii de stat, iar organele de drept nu întreprind destule măsuri pentru a apăra interesele investitorilor.

În ce privește cheltuielile celor 72 de respondenți, aceștia au achitat pentru apartamente[3] cca 2,4 mil. EUR, majoritatea respondenților achitând integral banii pentru apartamente. Suplimentar la aceasta, respondenții care au apelat la avocați au plătit pentru serviciile lor pe parcursul a mai multor ani aproximativ 33 mii EUR. Circa jumătate din respondenți, rămași și fără bani, și fără casă, au fost nevoiți să închirieze apartamente, suma chiriei achitate de ei pe parcursul anilor ajungând la circa 376 mii EUR. Astfel, valoarea totală a cheltuielilor respondenților constituie circa 2,8 mil. EUR[4]. Având în vedere faptul că pentru a finaliza construcția blocurilor de locuit respondenții vor fi nevoiți să achite suplimentar de la 10% pвnг la 50% din valoarea apartamentelor (оn funcюie de gradul finisгrii acestora), cheltuielile vor fi extrem de mari.

În opinia respondenților, problemele din acest domeniu ar trebui soluționate atât prin îmbunătățirea cadrului legal, cât și prin tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de prejudicierea cetățenilor-investiori. Astfel, este necesară o lege care va reglementa activitatea companiilor de construcții, stabilind inclusiv condiții pentru licențierea activității companiilor, cerințe privind crearea de către companii a unor fonduri de garanție la bănci, efectuarea tuturor decontărilor doar prin bănci¸ asigurarea riscurilor companiilor de construcții de către companiile de asigurare, stabilirea cerințelor față de conținutul publicității companiilor. De asemenea, respondenții propun ca o autoritate publică să supravegheze activitatea companiilor de construcții, în special în ceea ce ține de respectarea termenelor de edificare a blocurilor de locuit. Totodată, respondenții susțin că informarea mai bună a populației despre legislația din domeniu și eventualele probleme pe care le-ar putea întâmpina cetățenii ar putea reduce riscurile investițiilor în construcția locuințelor.

Rezultatele discuției în grup relevă menținerea unui șir de probleme majore în domeniul construcțiilor de locuințe din investițiile cetățenilor care au adus la prejudicierea în masă a investitorilor. Astfel, cadrul legal în domeniul construcțiilor de locuințe din investițiile cetățenilor nu asigură integritatea mijloacelor investite și executarea conformă a contractelor dintre cetățeni și companiile de construcții. Lipsesc cerințe privitor la capacitatea și calificarea/competența companiilor de construcții de a efectua lucrări în baza contactelor cu cetățenii-investitori. Mijloacele cetățenilor sunt acumulate și administrate direct de către companiile de construcții, fără a fi supravegheate corectitudinea utilizării mijloacelor financiare și executarea lucrărilor de construcții. Lipsesc cerințe riguroase impuse prin lege companiilor de construcții care ar garanta onorarea obligațiilor de edificare a locuințelor.

Organele de control și organele de urmărire penală competente sunt ineficiente în prevenirea și combaterea infracțiunilor în activitatea companiilor de construcții. Legislația cu privire la insolvabilitate nu asigură protejarea drepturilor cetățenilor care au încheiat contracte cu companiile de constricții falite, fiind supuși la cheltuieli exagerate pentru administrarea procesului de insolvabilitate, inclusiv obligați să achite și onorarii de succes în favoarea administratorilor de insolvabilitate.

La momentul actual doar Codul Civil reglementează la general raporturile de antrepriză, contractul de societate civilă, însă nu există norme legale speciale care ar reglementa aspectele esențiale ale raporturilor dintre companiile de construcții și grupuri numeroase de cetățeni care finanțează edificarea blocurilor locative. Cadrul legal actual nu apără interesele investitorilor - nu sunt prevederi despre capitalul social minim necesar pentru companiile de construcții, despre activele și capitalul necesar pentru lansarea unui proiect de amploare, despre asigurarea răspunderii companiilor de construcții în cazul unor eșecuri, nu există prevederi despre monitorizarea utilizării mijloacelor financiare acumulate de la cetățeni.

Statul trebuie să intervină pentru a remedia în regim de urgență situația în domeniul construcțiilor de locuințe din mijloacele cetățenilor-investitori, fiind necesare, în special:

  • elaborarea unei legi speciale care ar reglementa activitatea companiilor de construcții la încheierea și realizarea contractelor de investiții din mijloacele cetățenilor (stabilirea condițiilor pentru licențierea activității companiilor; instituirea unui capital social minim adecvat pentru companii; instituirea cerințelor privind dispunerea de către companiile de construcții a garanțiilor pentru buna executare a contractelor de investiții; efectuarea decontărilor prin bănci etc.);
  • îmbunătățirea cadrului legal aferent și implementarea altor măsuri, în special, modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile, modificarea și completarea Legii insolvabilității;
  • înăsprirea răspunderii factorilor de decizie din companiile de construcții prin lărgirea spectrului de încălcări care ar trebui calificate ca și contravenții, atribuirea Inspecției de Stat în Construcții a competenței de constatare a contravențiilor; instituirea răspunderii penale pentru înșelarea sau prejudicierea cetățenilor prin fraudarea proiectelor de construcție a locuințelor din investițiile cetățenilor, precum și pentru insolvabilitatea fictivă a companiilor de construcții;
  • organizarea cursurilor de pregătire profesională pentru procurori și lucrătorii subdiviziunilor de urmărire penală în domeniul investigației cazurilor de prejudiciere a cetățenilor la realizarea proiectelor de construcție a locuințelor din investițiile cetățenilor, precum și a cazurilor de insolvabilitate (falimentare) fictivă a companiilor de construcții;
  • organizarea cursurilor de pregătire pentru judecători și asistenții judecătorilor în domeniul examinării cauzelor de insolvabilitate a companiilor de construcții și cauzelor de înșelare sau prejudiciere a cetățenilor, care au investit în companiile în construcții;
  • desfășurarea campaniilor de informare și sensibilizare a cetățenilor privitor la investirea mijloacelor proprii în construcția locuințelor.
     

Acest eveniment este realizat în cadrul proiectului „Building Living Space for Poor: Protect the Unprotected” susținut financiar de Ambasada Regatului Olandei în România. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat poziția finanțatorilor.[1] Potrivit Inspecției, la 01.04.16, din 454 blocuri locative monitorizate , la 88 blocuri lucrările n-au început, au fost sistate din diferite motive, nu se execută, sunt abandonate sau conservate.

[2] În cadrul sondajului au fost intervievate 72 de persoane - investitori ai 13 companii de construcții: „Rom Prim”, „Romanta Plus”, „Locuințe pentru toți”, „Supersonic”, Compromis”, „Melconic”, „Tivali-Com”, „LZ Fruct”, „Vis Urban”, „Altranscon-Grup”, „Galsam Service”, „Neo Mansarde”, „Neoimobiliare”.

[3] Până la inițierea insolvabilității companiei de construcții.

[4] În calcul nu au fost luate dobânda și comisioanele pentru creditele bancare, taxa de stat, serviciile administratorilor de insolvabilitate, executorilor judecătorești ș.a.

 


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Institutul pentru Democrație

La 10 octombrie 2018, cu sprijinul UE, a avut loc un seminar de instruire a cadrelor didactice din mediul rural din Găgăuzia pentru cunoașterea metodelor moderne de predare a drepturilor omului în școală

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Live streamConferințe IPN [HD] | Live stream
Conferințe IPN [HD] | Live streamConferințe IPN [HD] Asociația ,,UNIREA - ODIP"
Vezi toate
banner creditex