COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Compania Ritlabs a fost selectată în calitate de beneficiar al proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (PAC II)

Compania Ritlabs a fost selectată în calitate de beneficiar al proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (PAC II)
 

Comunicat de presă

Drept confirmare a perspectivelor de dezvoltare a companiei, Ritlabs a fost selectată în calitate de beneficiar al proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității II. Compania va beneficia de asistență financiară nerambursabilă pentru contractarea serviciilor de consultanță, în vederea creșterii volumului vânzărilor și a vizibilității acesteia pe piața internațională. Decizia de a oferi acest sprijin financiar demonstrează potențialul înalt de extindere a activității de export a companiei pe piețele regionale și internaționale.

În cadrul proiectului, Ritlabs va beneficia de consultanță în elaborarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu, auditarea proceselor interne ale companiei și analiza pieței regionale și internaționale de servicii de mailing.

Proiectul PAC II susține exportatorii moldoveni de bunuri și servicii prin facilitarea accesului la credite preferențiale și acordarea asistenței financiare nerambursabile pentru accesarea serviciilor de consultanță. Proiectul este finanțat de către Banca Mondială și se desfășoară în perioada 2015-2019.

Compania Ritlabs a fost fondată în Chișinău în anul 1998 și se specializează în elaborarea produselor pentru comunicarea eficientă și securizată. Unul dintre produsele principale ale companiei Ritlabs este programul poștal „The Bat!” – un brand cunoscut pe larg peste hotarele Republicii Moldova.

Chișinău, 15 aprilie 2016


 

Компания Ritlabs получила грант в рамках проекта Всемирного Банка Улучшения Конкурентоспособности (PAC II)


Пресс-релиз

Компания Ritlabs получила грант в рамках проекта Всемирного Банка Улучшения Конкурентоспособности PAC II, что является подтверждением перспектив развития компании. Ritlabs получит финансовую помощь для оплаты консультаций по увеличению объема продаж и узнаваемости на международном рынке. Решение предоставить такую финансовую поддержку демонстрирует перспективы роста экспортного потенциала компании. 

В рамках проекта компания получит консультации по разработке стратегии развития на среднесрочный период, воспользуется услугами аудита внутренних процессов и анализа международного рынка коммуникационных услуг.

Проект PAC II поддерживает молдавских экспортеров товаров и услуг посредством расширения доступа к льготным кредитам и оказания безвозмездной финансовой помощи для оплаты услуг консультантов. Проект финансируется Всемирным Банком и действует в период с 2015 по 2019 год.

Фирма «Ritlabs» S.R.L. основана в Кишиневе в 1998 году. Компания специализируется на коммуникационных продуктах с высоким уровнем безопасности. Один из главных продуктов компании – почтовый клиент The Bat! – бренд, широко известный за пределами Республики Молдова. 

Кишинев, 15 апреля 2016


 

Ritlabs obtained a grant within the framework of the World Bank Competitiveness Enhancement Project (PAC II)


Press-Release

Ritlabs received a grant within the framework of the World Bank Competitiveness Enhancement Project II, which confirms positive perspectives for company’s development. Ritlabs will benefit from financial support to obtain consultation services aimed at sales volume increase and strengthening of company’s brand on the international level. The decision to grant such financial support demonstrates great potential for increasing company’s export.

Ritlabs will benefit from the consultations on the strategy planning for the mid-term period, audit services as well as the analysis of the international communication services market.

The PAC II Project supports Moldavian exporters of goods and services by increasing the access to soft loans and by offering financial support to obtain consultation services. The project is funded by the World Bank. The period of the project is 2015-2019.

Ritlabs, SRL is a software company specializing in developing secure communication products for corporate and private clients. The company delivers products for every kind of user, such as The Bat!, The Bat! Voyager, BatPost. The Bat! first appeared in 1998 and is now one of the leading email clients for Windows.

Chisinau, April 15, 2016

 

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.